FAQ Statistiek Wet Inburgering

FAQ

 1. Wat moeten we doen met de overlap tussen de SRG en de SWI?
 2. Hoe werkt het downloaden van bestanden?
 3. Hoe vindt de datalevering aan het CBS plaats?
 4. Hoe geven we een wijziging voor een contactpersoon of een nieuwe contactpersoon op?
 5. Waar kan ik terecht met vragen over de SWI?
 6. Mijn gemeente heeft geen inburgeraars die onder de Wet inburgering 2021 vallen. Wat moet ik doen?
 7. Wat is er gewijzigd in de richtlijnen 2023 t.o.v. de richtlijnen 2022?
 8. Kunnen vertraagd geadministreerde gegevens later alsnog aangeleverd worden?
 9. Ik kan de link naar de richtlijnen voor gemeenten niet openen
 10. Kan ik meerdere contactpersonen aanmelden voor de datalevering van gemeenten aan het CBS?
 11. Hoe zit het met de overlap tussen de SRG en de SWI?
 12. Kan ik van dezelfde inloggegevens gebruik maken als voor de andere dataleveringen aan het CBS?
 13. Kunnen meerdere berichtgevers individuele kenmerken aanleveren voor één gemeente?
 14. Kunnen gegevens van meerdere gemeenten in één bestand aangeleverd worden?
 15. Dient een gemeente alle kenmerken in de Statistieken Wet inburgering, richtlijnen 2021 aan te leveren?