FAQ Statistiek Wet Inburgering

FAQ

 1. Mijn gemeente heeft geen inburgeraars die onder de Wet inburgering 2021 vallen. Wat moet ik doen?
 2. Waar kan ik terecht met vragen over de SWI?
 3. Wat is er gewijzigd in de richtlijnen 2023 t.o.v. de richtlijnen 2022?
 4. Kunnen vertraagd geadministreerde gegevens later alsnog aangeleverd worden?
 5. Ik kan de link naar de richtlijnen voor gemeenten niet openen
 6. Kan ik meerdere contactpersonen aanmelden voor de datalevering van gemeenten aan het CBS?
 7. Hoe zit het met de overlap tussen de SRG en de SWI?
 8. Hoe vindt de datalevering aan het CBS plaats?
 9. Kan ik van dezelfde inloggegevens gebruik maken als voor de andere dataleveringen aan het CBS?
 10. Kunnen meerdere berichtgevers individuele kenmerken aanleveren voor één gemeente?
 11. Kunnen gegevens van meerdere gemeenten in één bestand aangeleverd worden?
 12. Dient een gemeente alle kenmerken in de Statistieken Wet inburgering, richtlijnen 2021 aan te leveren?