Kunnen gegevens van meerdere gemeenten in één bestand aangeleverd worden?

Een gemeente of andere organisatie kan inderdaad voor één of meer gemeenten de gegevens over inburgeraars leveren aan het CBS. Als uw gemeente of organisatie voor meerdere gemeenten de gegevens aanlevert, dan is de bedoeling dat per gemeente één bestand wordt aangeleverd.