Wat moeten we doen met de overlap tussen de SRG en de SWI?

o In de Toelichting SRG-SWI kunt u antwoord vinden op de vraag of het de bedoeling is dat re-integratie voorzieningen geregistreerd worden in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) of in de nieuwe Statistiek Wet Inburgering (SWI).