Kunnen vertraagd geadministreerde gegevens later alsnog aangeleverd worden?

Nagekomen gegevens over inburgeraars kunnen in een volgende datalevering met terugwerkende kracht aangeleverd worden. Ook als het inburgeringstraject reeds is afgerond.