Hoe vindt de datalevering aan het CBS plaats?

Via het uploadportaal van het CBS kunt u uw data over inburgering via een online beveiligde verbinding aan het CBS leveren. U dient hiervoor te beschikken over een up-to-date browser.
Voor meer informatie verwijzen we naar de Richtlijnen voor gemeenten Statistiek Wet Inburgering (SWI). Onder paragraaf 3.4 (p. 21/22) vindt u meer informatie over het aanmaken van het bestand en het voor de SWI relevante XSD-voorschrift.