Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Deze reeks vervangt vanaf september 2017 de reeksen Sociaaleconomische trends en Bevolkingstrends.

Statistische Trends

Ontwikkeling en beschrijving van politieke betrokkenheid van Nederlanders en verschillen tussen bevolkingsgroepen

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS en de methode die daarvoor is gebruikt

Kenmerken van werkenden en niet-werkenden die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties.

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Ontwikkeling financiële kwetsbaarheid, kenmerken financieel kwetsbare man (en vrouw)

Motieven, kenmerken en inkomen van zzp’ers die ook als werknemer werken

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast