Feiten en cijfers over de landbouw

© Hollandse Hoogte
De sector landbouw volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) bestaat uit teelt van eenjarige gewassen, teelt van meerjarige gewassen, teelt van bloembollen en sierplanten, veeteelt en fokkerijen, gemengd bedrijf, dienstverlening voor de landbouw en de jacht. De sector landbouw volgens de landbouwtellingen bestaat uit de bedrijfstypen akkerbouw, tuinbouw, blijvende teeltbedrijven, graasdierenbedrijven, hokdierbedrijven, gewascombinaties, veeteeltcombinaties, gewas/vee combinaties. In het overzicht staan cijfers over de landbouw, waaronder sierteelt. Aanvullende informatie over de overige landbouwbranches is te vinden in de tabellen op StatLine.

Hoeveel bedrijven zijn er in de landbouw, waaronder sierteelt, volgens SBI 2008?*

In het tweede kwartaal van 2020 waren er in de landbouw 73 465 bedrijven. Het merendeel (73 455) betrof midden- en kleinbedrijf (mkb). Het mkb bestaat uit bedrijven met 0 tot 250 werkzame personen. Bijna de helft (35 370) waren bedrijven met 1 werkzaam persoon en het overgrote deel (73 320) bedrijven tot 50 werkzame personen.

In totaal waren er 5 400 landbouw bedrijven werkzaam in de teelt van bloembollen en sierplanten. Onder de teelt van bloembollen en sierplanten vallen teelt van perkplanten (volle grond en onder glas), teelt van potplanten onder glas, teelt van bloembollen, teelt van sierplanten volle grond en teelt van bomen in volle grond. Al deze bedrijven waren een mkb-onderneming. Daarvan betrof 37 procent (2 015) een bedrijf met 1 werkzaam persoon. Het overgrote deel waren bedrijven tot 50 werkzame personen (5 365 bedrijven).

Waar zijn bedrijven (SBI 2008) in de landbouw, waaronder sierteelt, gevestigd?*

In 2020 waren er in Nederland 75 255 landbouwvestigingen. Het grootste aantal vestigingen was in Noord-Brabant (12 340 vestigingen) en Gelderland (11 650 vestigingen).

Van deze vestigingen waren er 5 620 actief in de teelt van sierplanten en -bloemen. De teelt van sierplanten en -bloemen vindt voornamelijk plaats in Zuid-Holland (1 575 vestigingen) en Noord-Brabant (1 160 vestigingen).

Hoeveel banen zijn er in de landbouw, volgens SBI 2008?*

In 2018 waren er 244 duizend banen in de landbouw. Daarvan werden er 112 duizend vervuld door een werknemers en 132 duizend door zelfstandigen.

Hoeveel personen zijn er werkzaam in de landbouw, volgens SBI 2008?*

In 2018 waren er 196 duizend personen werkzaam in de landbouw. Dat is 2,1 procent van de werkzame personen in alle economische activiteiten. Het aantal werkzame personen hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal banen. Mensen kunnen meerdere banen hebben en bij het aantal banen worden ook de deeltijdbanen gerekend. Het merendeel van de personen werkzaam in de landbouw is man (132 duizend). Er waren 64 duizend vrouwen werkzaam in de landbouw. 

Hoeveel bedrijven zijn er in de landbouw, waaronder sierteelt, volgens de statistiek landbouwtelling?

In 2019 waren er 53 233 landbouwbedrijven in Nederland. Hiervan is 1,6 procent snijbloembedrijf, in totaal 856 bedrijven. 1,1 procent van alle landbouwbedrijven in Nederland in 2019 was een pot- en perkplantenbedrijf, in totaal 611 bedrijven. 3,2 procent van alle landbouwbedrijven in Nederland was een boomkwekerijbedrijf, dat zijn in totaal 1 717 bedrijven. 1,1 procent was een bloembollenbedrijf, in totaal 585 bedrijven, en 880 bedrijven was een overige tuinbouwbedrijf, dat is 1,6 procent van het totaal aantal landbouwbedrijven in Nederland.

Wat zijn de financiële gegevens van bedrijven in de landbouw, waaronder sierteelt, volgens de statistiek landbouwtelling?

In 2017 waren er in totaal 54 849 landbouwbedrijven in Nederland. Gezamenlijk hadden de landbouwbedrijven een netto omzet van 29 miljard euro. De totale activa van de landbouwbedrijven bedroegen 91 miljard euro.

In 2017 zetten de 920 snijbloemenbedrijven netto bijna 1 429 miljoen euro om. De totale activa van de snijbloemenbedrijven bedroegen bijna 1 557 miljoen euro.

In 2017 hadden de 603 pot- en perkplantenbedrijven een netto omzet van ruim 1 549 miljoen euro. De totale activa van de pot- en perkplantenbedrijven bedroegen ruim 1 482 miljoen euro.

In 2017 hadden de 618 bloembollenbedrijven een netto omzet van bijna 666 miljoen euro. De totale activa van de bloembollenbedrijven bedroegen 1 495 miljoen euro.

In 2017 zetten de 1 852 boomkwekerijbedrijven netto bijna 1 198 miljoen euro om. De totale activa van de boomkwekerijbedrijven bedroegen bijna 1 548 miljoen euro.

In 2017 waren de 849 overige tuinbouwbedrijven verantwoordelijk voor een netto omzet van ruim 650 miljoen euro. De totale activa van de overige tuinbouwbedrijven bedroegen 1 094 miljoen euro.

*De cijfers over de landbouw zijn voorlopige cijfers

Toelichting

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De landbouwtellingen zijn gebruikelijk voor de sector landbouw. Om deze reden worden in het overzicht over de sector landbouw zowel cijfers volgens de SBI 2008 als de landbouwtellingen getoond.