Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:boomkwekerij
9 resultaten voor keyword:boomkwekerij

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Landbouwtelling verrijkt met financiële gegevens ontleend aan fiscale dat Landbouwtelling; netto-omzet, balansgegevens, activa, passiva, schulden

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Ruim kwart minder bloemenexport in maart

In maart 2020 is de exportwaarde van sierteelt, zoals bloemen, planten, bollen en boomkwekerijproducten met 22 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder.

Artikelen

Feiten en cijfers over de landbouw

Een overzicht van feiten en cijfers over sierteeltbedrijven.

Artikelen

Gemiddeld Boomkwekerijbedrijf groeit flink

Vanaf 2000 is het aantal boomkwekerijbedrijven met 42 procent gedaald tot 1,9 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Boomkwekerijbedrijven: forse schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal boomkwekerijbedrijven met 32 procent gedaald tot 2,3 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Tuinbouw goed voor 125 duizend banen

De tuinbouw was in 2010 goed voor 125 duizend banen. Dit is 1,4 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Artikelen

Opnieuw meer boomteelt, minder bedrijven

In 2007 teelden bijna 4,2 duizend bedrijven in Nederland boomkwekerijgewassen of vaste planten. Dit zijn honderd bedrijven minder dan een jaar eerder. Het areaal boomteelt steeg opnieuw met 5 procent...

Artikelen