Huwelijkssluitingen en partnerschappen, 2010-2018

Beschrijving van verschillen tussen (grote) gemeenten in Nederland wat betreft het aandeel verbintenissen tussen partners van gelijk geslacht.
Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht. In veel steden ligt dit aandeel hoger. Amsterdam telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en partnerschappen tussen twee mannen, in Nijmegen is het aandeel verbintenissen tussen twee vrouwen het grootst.