Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Perioden Huwelijkssluiting Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwelijkssluiting Huwelijkssluitingen, relatief (per 1 000 inwoners) Huwelijkssluiting Tussen man en vrouw (aantal) Huwelijkssluiting Tussen mannen (aantal) Huwelijkssluiting Tussen vrouwen (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Totaal mannen (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Ongehuwd (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Partnerschap (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Verweduwd (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Gescheiden (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Ongehuwd (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Partnerschap (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Verweduwd (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Gescheiden (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Mannen Totaal mannen (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Mannen Ongehuwd (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Mannen Partnerschap (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Mannen Verweduwd (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Mannen Gescheiden (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Vrouwen Totaal vrouwen (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Vrouwen Ongehuwd (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Vrouwen Partnerschap (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Vrouwen Verweduwd (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Vrouwen Gescheiden (0/00) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Mannen Totaal mannen (jaar) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Vrouwen Totaal vrouwen (jaar) Gemiddeld aantal huwelijken per persoon Mannen Totaal aantal huwelijken (aantal) Gemiddeld aantal huwelijken per persoon Vrouwen Totaal aantal huwelijken (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Totaal partnerschapsregistraties (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Totaal partnerschapsregistraties, rela.. (per 1 000 inwoners) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen man en vrouw (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen mannen (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen vrouwen (aantal)
2018 64.315 3,7 62.813 682 820 61.949 46.869 1.635 1.295 12.150 60.007 46.303 1.614 1.079 11.011 15,6 15,3 13,1 6,5 21,1 14,4 17,7 13,0 1,6 14,5 38,2 35,2 0,57 0,55 19.830 1,15 19.181 311 338
2019 63.565 3,7 62.146 675 744 61.077 46.105 1.718 1.216 12.038 58.761 45.150 1.691 991 10.929 15,1 14,8 12,3 6,0 20,6 13,9 16,9 12,1 1,5 14,2 38,4 35,5 0,55 0,54 21.885 1,26 21.176 348 361
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over huwelijkssluitingen en partnerschappen onder de bevolking van Nederland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar wederzijds geslacht;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddeld aantal gesloten huwelijken per persoon naar geslacht;
- Partnerschapsregistraties naar wederzijds geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 12 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluiting
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief het sluiten van een geregistreerd partnerschap.
Vanaf oktober 1994: huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Voor de periode 1953 tot en met september 1994: in Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de partners al dan niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Tot 1953 geldt de huidige definitie.
Totaal huwelijkssluitingen
Huwelijkssluitingen, relatief
Huwelijkssluitingen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Sinds 1 april 2001 is het in Nederland ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk in het huwelijk te treden.
Tussen vrouwen
Sinds 1 april 2001 is het in Nederland ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk in het huwelijk te treden.
Huwende personen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Personen die een huwelijk zijn aangegaan.
Dit is exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Huwelijk:
Wettelijk geregelde verbintenis tussen twee personen.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar geslacht en burgerlijke staat
Huwende personen naar burgerlijke staat vóór het huwelijk.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.
Mannen
Totaal mannen
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Inclusief burgerlijke staat onbekend.
Partnerschap
Mannen die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Vrouwen
Totaal vrouwen
Ongehuwd
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Inclusief burgerlijke staat onbekend.
Partnerschap
Vrouwen die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Naar geslacht en burgerlijke staat, r...
Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat vóór het huwelijk per duizend van de gemiddelde bevolking naar geslacht en burgerlijke staat.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Mannen
Totaal mannen
Huwende mannen per duizend van de gemiddelde mannelijke niet-gehuwde bevolking van 15 jaar of ouder.

Niet-gehuwd:
Ongehuwd, partnerschap, verweduwd en gescheiden.
Ongehuwd
Huwende mannen met burgerlijke staat ongehuwd per duizend van de gemiddelde ongehuwde mannelijke bevolking van 15 jaar of ouder.

Ongehuwd:
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Inclusief burgerlijke staat onbekend.
Partnerschap
Mannen met die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk per duizend van de gemiddelde gepartnerde mannelijke bevolking van 15 jaar of ouder.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Verweduwd
Huwende mannen met burgerlijke staat verweduwd per duizend van de gemiddelde verweduwde mannelijke bevolking van 15 jaar of ouder.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gescheiden
Huwende mannen met burgerlijke staat gescheiden per duizend van de gemiddelde gescheiden mannelijke bevolking van 15 jaar of ouder.

Gescheiden:
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Vrouwen
Totaal vrouwen
Huwende vrouwen per duizend van de gemiddelde vrouwelijke bevolking van 15 jaar of ouder.
Ongehuwd
Huwende vrouwen met burgerlijke staat ongehuwd per duizend van de gemiddelde ongehuwde vrouwelijke bevolking van 15 jaar of ouder.

Ongehuwd:
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Inclusief burgerlijke staat onbekend.
Partnerschap
Vrouwen die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk per duizend van de gemiddelde gepartnerde vrouwelijke bevolking van 15 jaar of ouder.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Verweduwd
Huwende vrouwen met burgerlijke staat verweduwd per duizend van de gemiddelde verweduwde vrouwelijke bevolking van 15 jaar of ouder.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gescheiden
Huwende vrouwen met burgerlijke staat gescheiden per duizend van de gemiddelde gescheiden vrouwelijke bevolking van 15 jaar of ouder.

Gescheiden:
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui...
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting (exclusief sluiting van geregistreerd partnerschap) naar geslacht en burgerlijke staat.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting:
Het rekenkundige gemiddelde van alle leeftijden van personen die een huwelijk sluiten.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Mannen
Totaal mannen
Gemiddelde leeftijd alle huwende mannen.
Vrouwen
Totaal vrouwen
Gemiddelde leeftijd alle huwende vrouwen.
Gemiddeld aantal huwelijken per persoon
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal huwelijken(exclusief partnerschappen) dat een persoon gedurende zijn of haar leven zal sluiten. Dit indien de in dat jaar waargenomen berekende leeftijdsspecifieke huwelijkscijfer gedurende zijn of haar hele leven zouden blijven gelden.

Leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers:
Personen die in een bepaald jaar huwen (exclusief partnerschappen)gedeeld door het gemiddeld aantal personen met gelijke leeftijd en geslacht in dat jaar.
Mannen
Totaal aantal huwelijken
Vrouwen
Totaal aantal huwelijken
Partnerschapsregistraties
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Een in demografisch opzicht belangrijk onderscheid tussen het huwelijk en een partnerschap betreffen het ouderschap over uit de relatie geboren kinderen. De echtgenoot van een gehuwde vrouw die een kind krijgt, is automatisch de vader van het kind. De geregistreerd partner van een vrouw die een kind krijgt, is dat niet automatisch.
Welke partnerschappen zijn meegeteld?
Partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.
Totaal gesloten partnerschappen
Totaal partnerschapsregistraties
Totaal partnerschapsregistraties, rela..
Totaal partnerschapsregistraties, relatief.
Totaal partnerschapsregistraties per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Tussen vrouwen