Religie en sociale cohesie

Een groep ouderen mensen pratend voor de kerk
© Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt de relatie tussen religieuze betrokkenheid en verschillende aspecten van participatie en vertrouwen onderzocht. Bij religieuze betrokkenheid is onderscheiden tussen niet-religieuzen en al dan praktiserende rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.
Het religieuze landschap is verdeeld. In de periode 2012-2017 rekende de helft van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Bijna een kwart van de Nederlanders geeft aan katholiek te zijn, 15 procent is protestants, 5 procent moslim en 6 procent rekent zich tot een ander gezindte. Een op de zes bezoekt ten minste een keer per maand een religieuze dienst. Vooral de religieuze groepen die regelmatig een gebedsdienst bijwonen, onderscheiden zich doordat ze doorgaans meer participeren in de samenleving, maar ook door een hogere mate van vertrouwen in de medemens en in bepaalde maatschappelijke en politieke instituties. Dit geldt het sterkst voor de PKN-ers.

Downloads