Werkloosheid naar regio

De werkloosheid daalt in Nederland sinds begin 2014. In het vierde kwartaal van 2016 was gemiddeld 5,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,6 procent.

Hoogste werkloosheidspercentage in Flevoland en Groningen

Flevoland en Groningen noteerden in het vierde kwartaal van 2016 de hoogste werkloosheid, respectievelijk 7,5 en 7,0 procent. Met 3,7 procent was de werkloosheid opnieuw het laagst in Zeeland. Ook in Utrecht, Limburg en Gelderland is de werkloosheid met iets minder dan 5 procent relatief laag.

Werkloosheid in bijna alle provincies gedaald

Met een daling van 1,2 procentpunt nam de werkloosheid het afgelopen jaar flink af. De werkloosheid daalde in vrijwel alle provincies, met 1,8 procentpunt het meest in Zeeland. In Overijssel daalde het werkloosheidspercentage relatief weinig. Hier was de werkloosheid 0,3 procentpunt lager dan in het vierde kwartaal van 2015. Flevoland was de enige provincie met een lichte toename van de werkloosheid, plus 0,3 procentpunt. In voorgaande kwartalen daalde het werkloosheidspercentage in deze provincie wel.

Werkloosheid naar provincie
Werkloosheid naar provincie
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Flevoland 7,57,2
Groningen 78,1
Overijssel 6,16,4
Zuid-Holland 6,17,4
Friesland 5,97
Drenthe 5,76,8
Noord-Holland 5,16,5
Noord-Brabant 56,4
Gelderland 4,95,9
Limburg 4,86,5
Utrecht 4,76,2
Zeeland 3,75,5
Nederland5,46,6