Arbeidsdeelname; provincie

Arbeidsdeelname; provincie

Perioden Regio's Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
2021 2e kwartaal Nederland 13.113 9.338 9.032 306 3,3 3.775 71,2 68,9
2021 2e kwartaal Groningen (PV) 450 307 295 12 3,8 143 68,2 65,6
2021 2e kwartaal Friesland (PV) 482 341 329 11 3,4 142 70,7 68,3
2021 2e kwartaal Drenthe (PV) 365 254 246 8 3,1 112 69,4 67,3
2021 2e kwartaal Overijssel (PV) 868 627 608 19 3,0 242 72,2 70,0
2021 2e kwartaal Flevoland (PV) 322 234 226 8 3,6 87 72,8 70,2
2021 2e kwartaal Gelderland (PV) 1.568 1.120 1.088 32 2,9 448 71,4 69,4
2021 2e kwartaal Utrecht (PV) 1.018 753 729 24 3,2 265 74,0 71,6
2021 2e kwartaal Noord-Holland (PV) 2.185 1.561 1.503 57 3,7 624 71,4 68,8
2021 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 2.789 1.967 1.900 68 3,4 822 70,5 68,1
2021 2e kwartaal Zeeland (PV) 284 199 193 6 3,0 84 70,3 68,2
2021 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 1.939 1.397 1.355 42 3,0 542 72,0 69,9
2021 2e kwartaal Limburg (PV) 843 578 559 19 3,3 265 68,6 66,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor landsdelen, provincies en de vier grote steden. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau.

Vanwege gemeentelijke herindelingen per 2019 zijn een aantal gemeenten overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht. De kwartaalcijfers voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht zijn
zodoende in 2019 gebaseerd op een andere provinciale indeling dan in de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie paragraaf 4. Bronnen en methoden.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021.
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022.
De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2021:
De cijfers van het tweede kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.