Arbeidsdeelname; provincie


Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor landsdelen, provincies en de vier grote steden. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau.

Vanwege gemeentelijke herindelingen per 2019 zijn een aantal gemeenten overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht. De kwartaalcijfers voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht zijn zodoende in 2019 gebaseerd op een andere provinciale indeling dan in de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie paragraaf 4. Bronnen en methoden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2020:
De cijfers van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal

Arbeidsdeelname; provincie

Perioden Regio's Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
2020 1e kwartaal Nederland 13.075 9.317 9.014 303 3,3 3.758 71,3 68,9
2020 1e kwartaal Groningen (PV) 451 306 293 13 4,1 145 67,9 65,0
2020 1e kwartaal Friesland (PV) 483 340 328 12 3,5 142 70,5 68,0
2020 1e kwartaal Drenthe (PV) 365 251 243 8 3,2 114 68,8 66,6
2020 1e kwartaal Overijssel (PV) 865 614 595 19 3,1 251 71,0 68,8
2020 1e kwartaal Flevoland (PV) 317 230 223 8 3,4 86 72,8 70,3
2020 1e kwartaal Gelderland (PV) 1.562 1.122 1.086 36 3,2 441 71,8 69,5
2020 1e kwartaal Utrecht (PV) 1.013 752 730 21 2,8 261 74,2 72,1
2020 1e kwartaal Noord-Holland (PV) 2.181 1.568 1.518 50 3,2 613 71,9 69,6
2020 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 2.772 1.957 1.887 69 3,5 815 70,6 68,1
2020 1e kwartaal Zeeland (PV) 283 197 193 4 2,3 86 69,7 68,1
2020 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 1.935 1.406 1.363 43 3,0 529 72,7 70,5
2020 1e kwartaal Limburg (PV) 849 573 552 21 3,6 276 67,5 65,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens