Wil niet meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en niet binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, of wel meer willen werken maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn.

Gros deeltijders wil niet meer uren werken

De meeste personen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, willen niet meer uren werken of zijn, als zij dit wel willen, hiervoor niet direct beschikbaar. In het tweede kwartaal van 2016 ging het om 3,7 miljoen deeltijders. Dit komt neer op 88 procent van alle mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring.

Het overige deel van de deeltijders bestaat uit personen die meer uren zouden willen werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen, en die daarvoor direct beschikbaar zijn. In het tweede kwartaal van 2016 ging het om 524 duizend mensen.

Toename deeltijders die niet meer uren willen werken

Het aantal personen dat in hun eerste werkkring deeltijd werkt, maar niet meer uren wil werken of hiervoor niet direct beschikbaar is, is in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor met 51 duizend toegenomen. Deze toename is vooral terug te zien bij vrouwen en 55- tot 65-jarigen.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken
Deeltijders (15 tot 75 jaar) die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag0,9510,933
Middelbaar1,5791,553
Hoog1,1461,143
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,8840,867
25 tot 35 jaar0,6020,592
35 tot 45 jaar0,6710,673
45 tot 55 jaar0,7850,792
55 tot 65 jaar0,6340,594
65 tot 75 jaar0,1370,142
Geslacht
Mannen1,0581,064
Vrouwen2,6542,596