Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking wordt verder ingedeeld naar het aantal uren dat ze zouden willen werken. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingWil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingWil niet meer werken of niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-werkzame bevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingWerkloze beroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingNiet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtBeschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtNiet gezocht vanwege ontmoediging (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtNiet gezocht vanwege andere reden (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingGezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingNiet gezocht, niet beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingNiet gezocht, niet beschikbaar Wil werken (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Wil of kan niet werken (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege zorg gezin/huishouden (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege opleiding/studie (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege andere redenen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 12.917 8.654 402 8.252 4.263 396 3.867 253 79 174 151 3.462 207 3.255 228 499 1.548 756 223
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 12.930 8.747 399 8.349 4.183 354 3.829 209 65 143 169 3.451 220 3.231 220 460 1.524 784 243
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 12.943 8.835 364 8.470 4.108 329 3.779 234 65 169 168 3.377 207 3.170 224 416 1.538 762 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 4e kwartaal 12.956 8.862 363 8.499 4.094 323 3.771 222 64 158 131 3.419 195 3.224 220 470 1.525 785 224
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 1e kwartaal 12.975 8.866 368 8.498 4.110 343 3.767 231 70 161 141 3.395 182 3.213 206 466 1.527 779 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 2e kwartaal 13.002 8.941 333 8.607 4.062 305 3.756 213 68 145 170 3.374 210 3.164 201 433 1.527 769 233
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 3e kwartaal 13.029 8.992 323 8.669 4.037 301 3.736 195 53 142 156 3.384 207 3.177 208 428 1.533 791 217
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 4e kwartaal 13.055 9.012 316 8.696 4.043 308 3.736 210 71 139 148 3.378 216 3.162 214 461 1.509 768 209
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 1e kwartaal 13.075 9.014 319 8.694 4.062 303 3.758 221 57 164 125 3.412 204 3.208 211 474 1.517 773 233
Bron: CBS.
Verklaring van tekens