Vanwege andere reden

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Bijna twee derde zoekt niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het derde kwartaal van 2015 bestond deze laatste groep uit 215 duizend personen. Zij zochten niet recent om een andere reden dan dat zij er weinig resultaat van verwachten. Dat is 64 procent van het totaal aantal mensen zonder werk dat direct beschikbaar is, maar niet recent gezocht heeft. Het gaat hierbij iets vaker om vrouwen dan mannen en om veel jongeren en laagopgeleiden.

Personen van 15 tot 75 jaar die direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben vanwege andere reden, naar persoonskenmerken, 3e kwartaal 2015