Consumentenprijsindex Bonaire vanaf 1973

Sinds 1 januari 2011 is het Centraal Bureau voor de Statistiek verantwoordelijk voor het statistisch programma van Caribisch Nederland. Daarom berekent en publiceert het CBS sinds het eerste kwartaal van 2010 consumentenprijsindexcijfers voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Voor alle drie de eilanden is een nieuwe

• Inflatiecijfers voor Bonaire vanaf 2001 en jaar-op-jaar prijsmutaties voor verschillende productgroepen