ESF-monitor 2007-2013

Rapport en tabellen over kenmerken van deelnemers aan projecten gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de programmaperiode 2007-2013.
Opdrachtgever: het Agentschap van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.