Zorgkosten vanuit de basisverzekering

De gemiddelde kosten hebben betrekking op de zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering, die wettelijk ingesteld is door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Personen die niet verplicht zijn zich te verzekeren in het kader van de Zvw, en personen die wel Zvw-plichtig zijn, maar niet daadwerkelijk zijn verzekerd, zijn niet meegenomen in deze cijfers.

Alleen de door de verzekeraar vergoede kosten zijn meegenomen, inclusief de bedragen betaald vanuit het eigen risico.

Het CBS ontvangt van de zorgverzekeraars, via Vektis C.V., een bestand waarin de zorgkosten per verzekerde zijn opgenomen. Hieraan heeft het CBS gegevens over de herkomst en het huishoudinkomen van de personen gevoegd. Ook hoogt het CBS de gegevens op voor personen die in het bestand ontbreken of waarvan de informatie niet plausibel genoeg is bevonden. Dit kan leiden tot verschillen tussen de hier gepubliceerde cijfers en de door Vektis gepubliceerde cijfers.

Terug naar artikel