Tweedelijns geestelijke gezondheidszorg

Gespecialiseerde op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die, na verwijzing door bijvoorbeeld een huisarts, wordt geleverd door een vrijgevestigde psychiater of psychotherapeut, of door een GGZ-instelling (psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis of instelling voor verslavingszorg). Opnames in een instelling die langer duren dan een jaar vallen na dat jaar niet onder de basisverzekering, maar onder de AWBZ, en worden daarom hier niet meegenomen.
Terug naar artikel