Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:geneesmiddelengebruik
16 resultaten voor keyword:geneesmiddelengebruik

Meer dan 1 miljoen Nederlanders had depressie

Acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2014 zelf aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen hadden...

Artikelen

Zelfzorgmedicijnen populairder bij vrouwen en hoogopgeleiden

Het aandeel Nederlanders dat medicijnen zonder recept gebruikt is in 2010 net zo hoog als het aandeel dat medicijnen wel via een recept verkreeg.

Artikelen

Psychisch medicijngebruik in de aandachtswijken.

Maatwerktabellen over psychisch medicijngebruik in 2009 en 2010, in de aandachtswijken en de gemeenten waarin deze aandachtswijken liggen, ten opzichte van heel Nederland. Opdrachtgever: Ministerie...

Cijfers

Actualisatie Outcomemonitor 2013

Maatwerktabellen met een actualisatie van drie indicatoren uit de Outcomemonitor Wijkenaanpak: Eindtoets Basisonderwijs (Cito), Geneesmiddelengebruik Basisverzekering en Gezondheid Pasgeborenen....

Cijfers

Gelijk medicijngebruik tegen diabetes bij tweedegeneratieallochtonen en autochtonen

Allochtonen van de eerste generatie krijgen naar verhouding vaker een geneesmiddel tegen diabetes verstrekt dan autochtonen. Bij de tweede generatie allochtonen is dat verschil verdwenen. Dit blijkt...

Artikelen

Hooikoortsindex

De lente loopt op zijn eind, de zomer komt eraan. De natuur is aan het bloeien en aan graspollen ook geen gebrek

Overig
Artikelen

Medicijnverstrekkingen Haaglanden en G4, 2015-2017

Personen met verstrekking van medicijnen (psychische middelen) in Den Haag en regio Haaglanden.

Cijfers

Ruim 1 op de 10 gehinderd door pijn bij normale werkzaamheden

In 2021 gaf 12 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan dat ze door pijn werden gehinderd bij hun normale werkzaamheden (werk buitenshuis of huishoudelijk werk). Van de mensen met hinder...

Artikelen

Zorggebruik 75-plussers

Cijfers over de gezondheid en het zorggebruik van 75-plussers.

Artikelen

Gezondheidsuitgaven per inwoner op een na hoogste van EU

In 2020 gaf Nederland per persoon meer uit aan gezondheidszorg dan de meeste andere EU-landen. Het aandeel eigen betalingen van Nederlanders behoort daarentegen tot de laagste.

Artikelen

Type 2 diabetes vaak samen met hart- en vaatziekten

Mensen van 45 jaar of ouder met diabetes type 2 melden vaker langdurige aandoeningen aan onder meer hart en vaten.

Artikelen

Afhankelijkheid uitkering ouders en kinderen onderzocht

We hebben bestudeerd of er een direct verband bestaat tussen uitkeringsafhankelijkheid bij ouders en de kans op economisch succes van hun kinderen op latere leeftijd.

Artikelen
Artikelen
Artikelen