Zoekresultaten

369 resultaten voor keyword:schooljaar
369 resultaten voor keyword:schooljaar

Pagina 1 van 15

Publicaties
Publicaties
Publicaties
Artikelen

Achtergrondkenmerken jeugd Midden- en West-Brabant

Deze tabellenset is samengesteld voor het Verweij Jonker-Instituut en beschrijft personen van 0 tot en met 17 jaar naar geslacht, herkomst, leeftijdsklasse in de gemeenten Midden- en West-Brabant....

Cijfers
Publicaties
Publicaties

Mbo schoolverlaters schooljaar 2006/2007 en 2007/2008

Het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tabellen berekend over personen van 12 tot en met 22 jaar die in...

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 35

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Macro-economie

Artikelen
Publicaties

Dynamiek in de WW

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is door het Centrum voor Beleidsstatistiek berekend voor personen die in 2007 instromen in de WW wat de geschiedenis van deze...

Cijfers
Publicaties
Publicaties

Zorgopleidingen populairder dan ooit

In het schooljaar 2008/’09 slaagden voor het eerst meer dan 20 duizend deelnemers voor een opleiding in de verpleging, verzorging of hulp bij zorg en welzijn in het mbo.

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Waarnemingsinnovatie: nieuwe bronnen en mogelijkheden

Dit rapport geeft een overzicht van nieuwe secundaire databronnen die voor het CBS mogelijk interessante gegevens bevatten. Voor een aantal van die bronnen is een statistische toepassing denkbaar....

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 14

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking en Macro economie.

Artikelen

Drie kwart voortijdig schoolverlaters vindt op termijn een baan

Voortijdig schoolverlaters vinden uiteindelijk minder vaak een betaalde baan dan schoolverlaters met een startkwalificatie.

Artikelen