Werklozen

In het derde kwartaal van 2021 waren 294 duizend mensen werkloos, 3,1 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Het aantal werklozen neemt al vier kwartalen op rij af.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Werkloosheid verder gedaald

In het tweede en derde kwartaal van 2020 – aan het begin van de coronacrisis – nam het aantal werklozen met 142 duizend sterk toe, naar 419 duizend. Daarna is het aantal werklozen weer gedaald, met 125 duizend naar 294 duizend in het derde kwartaal van 2021. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Ruim de helft van de werklozen heeft geen uitkering

In 2020 waren er nog 357 duizend werklozen. Ruim 60 procent van hen had geen uitkering. Van de rest hadden de meesten - 74 duizend - een werkloosheidsuitkering. Ook ontvingen 52 duizend werklozen een bijstandsuitkering en 16 duizend een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een kleine groep werklozen ontving meer dan één uitkering.

Lang niet alle personen met een werkloosheidsuitkering worden tot de werklozen gerekend. Dat komt doordat een aanzienlijk deel van hen betaald werk heeft. Wie een voltijdbaan verliest en in deeltijd weer aan de slag gaat, kan voor de resterende uren namelijk nog een uitkering krijgen. Ook zijn er ww’ers die niet recent naar werk hebben gezocht of niet onmiddellijk weer aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door ziekte. Zij tellen dan niet mee in het werkloosheidscijfer.