Openstaande vacatures naar regio

In het derde kwartaal van 2020 nam in alle provincies het aantal openstaande vacatures af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het totaal aantal openstaande vacatures was met 215,6 duizend bijna een kwart lager dan in het derde kwartaal van 2019.

De afname in de openstaande vacatures was zowel absoluut als relatief het sterkst in de provincie Noord-Holland. Met 39,8 duizend openstaande vacatures was er een afname van ruim 15 duizend vacatures. Dit is een relatieve afname van bijna 30 procent. Hoewel Zuid-Holland (39,8 duizend) het grootste aantal openstaande vacatures had in het derde kwartaal, nam ook hier het aantal vacatures met nagenoeg 15 duizend af. Dit is een daling van bijna een kwart van de vacatures ten opzichte van een jaar geleden.

De laatste keer dat er in een derde kwartaal minder vacatures openstonden dan in dit jaar was in 2017. Het totaal aantal openstaande vacatures was toen 210,1 duizend. Voor vrijwel alle provincies was dat het laatste dieptepunt. Alleen Noord-Holland had één jaar eerder al zijn dal bereikt, in 2017 begon in deze provincie al een stijgende lijn. Vanaf 2018 nam het aantal vacatures in alle andere provincies ook toe. De stijgende trend kwam in 2020 in alle provincies tot een einde.

Cijfers op StatLine: Openstaande vacatures; SBI 2008, regio