Openstaande vacatures naar regio

In het eerste kwartaal van 2021 nam in alle provincies het aantal openstaande vacatures toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het totaal aantal openstaande vacatures was met 248,5 duizend bijna 27 duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2021.

De toename in het aantal openstaande vacatures was het sterkst in de provincie Zuid-Holland. Met 52,2 duizend openstaande vacatures was er een toename van 5,5 duizend vacatures. Noord-Holland (47,5 duizend) had eind maart bijna 5 duizend meer openstaande vacatures dan een jaar eerder.

Relatief gezien namen de openstaande vacatures met 18 procent het sterkst toe in Friesland tot 7,1 duizend openstaande vacatures. In Overijssel stonden aan het eind van het eerste kwartaal 15,9 duizend vacatures open, dat is een toename van 14 procent.

Met een afname van 0,5 duizend vacatures was de krimp in het aantal vacatures het grootst in Drenthe. Na deze reductie had Drenthe nog 5,7 duizend openstaande vacatures. Flevoland had in het eerste kwartaal 4,9 duizend openstaande vacatures, dit is 0,5 duizend minder dan een jaar eerder.

Vanaf 2011 stonden er in het eerste kwartaal alleen in 2019 meer vacatures open. Het totaal aantal openstaande vacatures was toen 278,9 duizend. In het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal in alle provincies af. In 2021 steeg het aantal openstaande vacatures in alle provincies. Ondanks deze toename ligt het aantal openstaande vacatures nog onder het niveau van 2019.

Cijfers op StatLine: Openstaande vacatures; SBI 2008, regio