Zoekresultaten

54 resultaten voor verdrinking
54 resultaten voor verdrinking

Pagina 1 van 3

Verdrinkingen in Amsterdam 1969-1995

Accidentele verdrinkingen in gemeente Amsterdam van 1969-1995

Cijfers

Verdrinkingen, 2021

Het aantal verdrinkingen onder inwoners van Nederland en niet-ingezeten, naar leeftijd, geslacht en herkomst, over de jaren 1950-2021.

Cijfers

Verdrinkingen, 2020

Cijfers over accidentele verdrinkingen, 2020. Naar leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Cijfers

Minder inwoners verdronken in 2021

In 2021 zijn 80 inwoners van Nederland verdronken in open water, of in of om het huis. Dat waren er 27 minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar doodsoorzaak (uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën'), leeftijd en geslacht

Cijfers

Minder kinderen verdrinken

In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig inwoners, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar.

Artikelen

Verdrinkingen, 2015-2019

Tabellen met cijfers over accidentele verdrinkingen per maand, seizoen en regio.

Cijfers
Artikelen

Meer verdrinkingen in 2018

In 2018 verdronken 112 inwoners van Nederland, 27 meer dan in 2017. Deze toename is alleen bij personen vanaf 20 jaar

Artikelen

Accidentele verdrinkingen 1950-2017

Cijfers over verdrinkingen in de periode 1950-2017.

Cijfers

Verdrinkingen in Nederland, 1950-2018

Verdrinkingen bij mannen en vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en provincie.

Cijfers

Aantal verdrinkingen in 2017 gelijk gebleven

In 2017 verdronken 86 inwoners van Nederland, net zoveel als het jaar daarvoor

Artikelen

Vaker verdrinking bij pas geïmmigreerde kinderen

Recent geïmmigreerde kinderen uit een niet-westers land verdrinken vaker dan autochtone kinderen.

Artikelen

Afname verdrinkingen bij mensen met migratieachtergrond

In 2016 verdronken 86 inwoners van Nederland. Het aantal verdrinkingen is de afgelopen 20 jaar steeds minder geworden.

Artikelen

Verdrinkingen in 1996-2016 naar achtergrond en leeftijd

In deze maatwerktabel worden absolute sterftecijfers en gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 000 inwoners getoond.

Cijfers

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht

Cijfers

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht

Cijfers

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken, leeftijd, geslacht voor Nederland en per landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten

Cijfers

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ICD-10 (3-teken niveau)

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens ICD-10 drie-teken categorieën van de WHO

Cijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Gezondheidstoestand, leefstijl, gebruik van gezondheidszorg, zorgaanbod, (gezonde) levensverwachting en doodsoorzaken

Cijfers

107 inwoners verdronken in 2020

In de periode van 2011 tot en met 2020 vond 70 procent van de verdrinkingen plaats in open water en ruim 20 procent gebeurde in en om het huis. Bij kinderen jonger dan 10 jaar vond ruim 40 procent...

Artikelen

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens VTV-lijst van RIVM

Cijfers

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, kenmerken ongeval

Arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar, oorzaak, soort letsel, verwonding

Cijfers

Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland, 1996-2017

Nederlandse inwoners overleden door dodelijke ongevallen, tijdens vervoer en brand, door accidentele val, vergiftiging en verdrinking

Cijfers

Minder mensen verdronken in 2019

In 2019 verdronken 76 inwoners van Nederland, 36 minder dan in 2018. Bij mannen daalde het aantal verdrinkingen van 89 naar 64 en bij vrouwen van 23 naar 12. Naast 76 inwoners van Nederland...

Artikelen