Accidentele verdrinkingen 1950-2017

© Hollandse Hoogte / Harold Versteeg
Maatwerktabel met cijfers over verdrinkingen in de periode 1950-2017.
Tabel 1 geeft informatie over het aantal overledenen door accidentele verdrinking naar leeftijd in de periode 1950-2017. Tabel 2 bevat cijfers over de sterfte door accidentele verdrinking onder inwoners van Nederland naar herkomstgroepering in de periode 2013-2017. Tabel 3 gaat over accidentele verdrinking onder niet-ingezetenen in Nederland naar woonland in de periode 2013-2017.