Verdrinkingen, 2022

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Cijfers over accidentele verdrinkingen en verdrinkingen met andere oorzaak.
  • Tabel 1: het aantal overledenen door accidentele verdrinking onder inwoners van Nederland naar leeftijd over de jaren 1950-2022
  • Tabel 2: gestandaardiseerde sterftecijfers door accidentele verdrinking per 100 duizend inwoners
  • Tabel 3: het aantal overledenen door accidentele verdrinking naar plaats van het ongeval over de jaren 2013-2022
  • Tabel 4 en 5:  accidentele verdrinking naar herkomst, gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 duizend van de bevolking
  • Tabel 6: totaal aantal verdrinkingen naar oorzaak per jaar,  2013-2022, van inwoners van Nederland
  • Tabel 7: totaal aantal verdrinkingen naar oorzaak en geslacht,  2013-2022, van zowel inwoners als niet-inwoners van Nederland die in Nederland zijn overleden
  • Tabel 8: totaal aantal verdrinkingen naar oorzaak en woonland, 2013-2022, van niet-inwoners van Nederland die in Nederland zijn overleden.