Verdrinkingen, 2020

Deze cijfers betreffen alleen accidentele verdrinkingen, en dus niet verdrinking bij een vervoersongeval, moord of zelfdoding. Accidentele verdrinkingen zijn zowel binnenshuis, bijvoorbeeld in de badkuip of een binnenzwembad, als verdrinkingen buiten. De cijfers over inwoners betreffen mensen die in Nederland woonden en op het moment van overlijden stonden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
In tabel 2 worden gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 duizend inwoners getoond. Om jaren te kunnen vergelijken wordt gestandaardiseerd door cijfers uit het ene jaar om te rekenen naar het andere (standaard)jaar op basis van leeftijd of geslacht. De leeftijdsopbouw van de bevolking van 2020 is hier als standaard gebruikt.

In tabellen 3 tot en met 5 worden naast het aantal overledenen door accidentele verdrinking ook de gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 duizend van de bevolking getoond. Deze relatieve cijfers naar migratieachtergrond zijn gerelateerd aan het aantal inwoners per bevolkingsgroep. Er gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw, met de leeftijdsopbouw van mensen met een Nederlandse achtergrond als standaard. 

Met behulp van een betrouwbaarheidsinterval (95%) is nagegaan of de gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 duizend inwoners van de verschillende herkomstgroeperingen significant afwijken van mensen met een Nederlandse achtergrond.