Zoekresultaten

6833 resultaten voor regionale data centra
6833 resultaten voor regionale data centra

Pagina 5 van 274

Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019

Het CBS Urban Data Center/Eindhoven heeft onderzoek gedaan naar de inkomensontwikkeling van Eindhovenaren.

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2022

Provinciale en COROP indeling 2022 in PDF formaat.

Artikelen

Technisch functioneel beheerder

Heb jij gedegen kennis van Powershell en SQL? Het CBS zoekt een Functioneel Beheerder die onze data hiermee kan koppelen.

Overig

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio

Gediplomeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register sociaaleconomische categorie, sector economische activiteit, woonregio

Cijfers

Cijfers op de kaart

Cijfers op de Kaart is een nieuwe visualisatie waarin regionale statistieken eenvoudig in kaartvorm te bekijken zijn. In de huidige versie zijn cijfers beschikbaar op gemeente-, wijk- en buurtniveau...

Dashboards

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari 2019 tot en met december 2019, naar incidentsoort en regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Cijfers

Zorginstellingen; kerncijfers

Kerncijfers: verlies- en winstrekening, balans, personeel ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten

Cijfers

Vanuit Oekraïne ingeschreven personen naar woongemeente vanaf 1 april 2022

Deze publicatie bevat regionale informatie over de in Nederland woonachtige bevolking die zich sinds 24 februari 2022, afkomstig uit Oekraïne, in Nederland als ingezetene gevestigd heeft.

Cijfers

Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2020-2022

Kenmerken van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september van 2020 tot en met 2022, naar regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Cijfers

Regionale Brede Welvaart in Nederland stabiel, wonen onder druk

De brede welvaart in Nederland ‘hier en nu’ is in 2020 op alle aspecten gelijk gebleven of toegenomen, alleen op het onderdeel wonen is de brede welvaart afgenomen. Dit blijkt uit de regionale...

Artikelen

Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-nov 2022

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari 2019 tot en met november 2022, naar incidentsoort en regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Cijfers

Regionale economische groei

De economie was in het derde kwartaal van 2021 in bijna alle regio's groter dan twee jaar eerder.

Cijfers

Regionaal-Economische Kengetallen 2021

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Cijfers

Energieverbruik sportvastgoed, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van sportvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018

Cijfers

Zorgwoonruimten; type zorgwoonruimte, regio

Zorgwoonruimten Type zorgwoonruimte, regio

Cijfers

Cyber Security Consultant

Vacature Cyber Security Consultant bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen of Den Haag

Overig

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod

Cijfers

De regionale economie 2020

Regionale ontwikkelingen en effecten van de coronacrisis in de economie en arbeidsmarkt in 2020, met ramingen voor de eerste drie kwartalen van 2021. Ook aandacht voor regionale ontwikkelingen in het...

Publicaties

Regionale economie

Wat is de regionale economische ontwikkeling? In welke regio groeit de economie het sterkst?

Dashboards

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Banen van werknemers in 2013 en 2017 naar COROP-gebied

Aantal werknemersbanen in 2013 en 2017 naar COROP-gebied, indeling 2018

Cijfers

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie

Cijfers