Zoekresultaten

6720 resultaten voor regionale data centra
6720 resultaten voor regionale data centra

Pagina 5 van 269

World Data Forum: van data naar beleid

Van 15 tot en met 18 januari jl. vond in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad het eerste World Data Forum plaats.

Overig

Regionale prognose 2023-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2021

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2021

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2021

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2020

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers
Overig

Is er binnen de Barometer sprake van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data-verwerkingen?

Antwoord op vraag Is er binnen de Barometer sprake van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big data-verwerkingen?

FAQ's

CBS in dialoog met vervoerders over toegang tot openbaar vervoer data

Openbaar vervoerders beschikken met de komst van de OV-chipkaart over data die van belang zijn voor betrouwbare statistieken en gefundeerd beleid.

Artikelen
Overig

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2021

Cijfers

Data uitwisselen met het CBS

Informatie over Data uitwisselen met het CBS

Overig

Regionale prognose 2023-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2021

Cijfers
Cijfers

Biomassa regionaal, 2019-2020

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019-2020

Cijfers

Regionale rekeningen: Regional GVA Inventory

De regionale rekeningen spelen een belangrijke rol bij het toedelen van Europese structuurfondsen. De hoogte van de bruto toegevoegde waarde (Gross Value Added = GVA) per regio wordt gehanteerd als...

Overig

Sector lokale overheid

Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren: - provincies en waterschappen; - gemeenten, exclusief hun quasi-vennootschappen zoals gemeentelijke vervoersbedrijven;...

Overig

Gebruikersdag CBS Open Data 2020

Op 28 mei 2020 organiseerde CBS de 7e gebruikersdag Open Data. Wij hebben toen een aantal vragen gesteld aan de deelnemers. Hierop hebben wij veel antwoorden en suggesties ontvangen.

Overig

Productie van zonnestroom op regionaal niveau, 2018

Korte ondrzoeksbeschrijving productie van zonnestroom

Overig

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per waterkwaliteitsbeheerder.

Cijfers

Center for Big Data Statistics

Informatie over het Center for Big Data Statistics

Overig

Regionaal Inkomensonderzoek

Dit rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO).

Overig

Regionale overheid

Het totaal van provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Overig

Regionaal klantenpotentieel

Aantal potentiële regionale klanten van de woonkernen in een gemeente zoals die afgebakend zijn in de Financiële verhoudingswet.

Overig