Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2020-2021

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2020-2021.

Het doel van deze tabel is om een beeld te geven van de verdeling van aantallen huishouden naar inkomensklassen van het bruto huishoudinkomen per provincie. De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021. De cijfers van 2021 zijn voorlopig.

Opdrachtgever: Geomarktprofiel