Regionale economische groei

logo
In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het eerste kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies. De cijfers zijn experimenteel en kennen daarom een relatief hoge mate van onzekerheid.
De economie is in het eerste kwartaal van 2022 in alle regio’s gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De regio’s Haarlemmermeer, Zeeuws-Vlaanderen en Amsterdam hadden de hoogste groeipercentages.