Zorgwoonruimten; type zorgwoonruimte, regio

Zorgwoonruimten; type zorgwoonruimte, regio

Type zorgwoonruimte Regio's Perioden Zorgwoonruimte (aantal)
Totaal Nederland 2022* 132.790
Totaal Noord-Nederland (LD) 2022* 19.215
Totaal Oost-Nederland (LD) 2022* 32.550
Totaal West-Nederland (LD) 2022* 53.235
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022* 27.790
Totaal Groningen (PV) 2022* 5.765
Totaal Fryslân (PV) 2022* 7.070
Totaal Drenthe (PV) 2022* 6.385
Totaal Overijssel (PV) 2022* 11.860
Totaal Flevoland (PV) 2022* 2.110
Totaal Gelderland (PV) 2022* 18.580
Totaal Utrecht (PV) 2022* 8.640
Totaal Noord-Holland (PV) 2022* 17.205
Totaal Zuid-Holland (PV) 2022* 24.700
Totaal Zeeland (PV) 2022* 2.690
Totaal Noord-Brabant (PV) 2022* 19.090
Totaal Limburg (PV) 2022* 8.700
Totaal Oost-Groningen (CR) 2022* 1.325
Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 710
Totaal Overig Groningen (CR) 2022* 3.730
Totaal Noord-Friesland (CR) 2022* 3.325
Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 1.530
Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 2.215
Totaal Noord-Drenthe (CR) 2022* 2.195
Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 2.020
Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 2.170
Totaal Noord-Overijssel (CR) 2022* 2.925
Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 1.750
Totaal Twente (CR) 2022* 7.180
Totaal Veluwe (CR) 2022* 6.300
Totaal Achterhoek (CR) 2022* 4.735
Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 6.180
Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 1.365
Totaal Utrecht (CR) 2022* 8.640
Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 3.390
Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 2.405
Totaal IJmond (CR) 2022* 1.925
Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 1.335
Totaal Zaanstreek (CR) 2022* 530
Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2022* 5.445
Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 2.170
Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 2.815
Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 5.910
Totaal Delft en Westland (CR) 2022* 890
Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 1.390
Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2022* 10.785
Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 2.910
Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 765
Totaal Overig Zeeland (CR) 2022* 1.925
Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2022* 5.090
Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 5.005
Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 5.145
Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 3.845
Totaal Noord-Limburg (CR) 2022* 1.955
Totaal Midden-Limburg (CR) 2022* 2.045
Totaal Zuid-Limburg (CR) 2022* 4.700
Totaal Flevoland (CR) 2022* 2.110
Woning Nederland 2022* 126.820
Woning Noord-Nederland (LD) 2022* 18.195
Woning Oost-Nederland (LD) 2022* 30.935
Woning West-Nederland (LD) 2022* 51.040
Woning Zuid-Nederland (LD) 2022* 26.650
Woning Groningen (PV) 2022* 5.580
Woning Fryslân (PV) 2022* 6.740
Woning Drenthe (PV) 2022* 5.875
Woning Overijssel (PV) 2022* 11.285
Woning Flevoland (PV) 2022* 2.040
Woning Gelderland (PV) 2022* 17.610
Woning Utrecht (PV) 2022* 8.235
Woning Noord-Holland (PV) 2022* 16.520
Woning Zuid-Holland (PV) 2022* 23.730
Woning Zeeland (PV) 2022* 2.560
Woning Noord-Brabant (PV) 2022* 18.350
Woning Limburg (PV) 2022* 8.300
Woning Oost-Groningen (CR) 2022* 1.285
Woning Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 700
Woning Overig Groningen (CR) 2022* 3.600
Woning Noord-Friesland (CR) 2022* 3.275
Woning Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 1.510
Woning Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 1.960
Woning Noord-Drenthe (CR) 2022* 1.930
Woning Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 1.835
Woning Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 2.110
Woning Noord-Overijssel (CR) 2022* 2.625
Woning Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 1.625
Woning Twente (CR) 2022* 7.035
Woning Veluwe (CR) 2022* 6.020
Woning Achterhoek (CR) 2022* 4.380
Woning Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 5.995
Woning Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 1.210
Woning Utrecht (CR) 2022* 8.235
Woning Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 3.285
Woning Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 2.355
Woning IJmond (CR) 2022* 1.770
Woning Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 1.275
Woning Zaanstreek (CR) 2022* 510
Woning Groot-Amsterdam (CR) 2022* 5.210
Woning Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 2.115
Woning Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 2.565
Woning Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 5.790
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal zorgwoonruimten op 1 januari. Zorgwoonruimten zijn verblijfsobjecten waar institutionele huishoudens woonachtig zijn die zorg nodig hebben. Daaronder vallen verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra en instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten.

Op basis van verschillende bronnen en beslisregels is bepaald welke verblijfsobjecten die geregistreerd staan in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) gebruikt worden als zorgwoonruimte in Nederland.

De gegevens worden uitgesplitst naar type zorgwoonruimte. Het type zorgwoonruimte is bepaald op basis van kenmerken van het pand waarin de zorgwoonruimte is gelegen. Zo wordt uitgesplitst naar grootte van het pand op basis van het aantal bewoners (groot, medium of klein). Grootte van het pand kan tevens uitgesplitst worden naar type pand; pand bestaat voornamelijk of gedeeltelijk uit zorgwoonruimten. Daarnaast is ook bepaald welke zorgwoonruimten tot de woningvoorraad of de niet-woningvoorraad behoren. Hiermee wordt duidelijk welk deel van de woning- en niet-woningvoorraad in gebruik is door institutionele huishoudens die zorg krijgen. Het is mogelijk dat (alle) bewoners staan ingeschreven op het adres van een niet-woning in het pand.

Verder wordt uitgesplitst naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden. De tabel is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31-10-2022:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden elk najaar toegevoegd. In het najaar van 2023 worden de (voorlopige) cijfers van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorgwoonruimte
Zorgwoonruimten zijn verblijfsobjecten waar institutionele huishoudens woonachtig zijn die zorg nodig hebben. Daaronder vallen verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra en instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten.
Verblijfsobjecten in een instelling of wooninitiatief voor beschermd wonen behoren ook tot zorgwoonruimten.
Het gaat hierbij dus niet om verblijfsobjecten in instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, kloosters, gevangenissen, kazernes en asielzoekerscentra waar institutionele huishoudens woonachtig zijn.
Een zorgwoonruimte bestaat uit meerdere onzelfstandige ruimten die samen een zelfstandige woning vormen. Er wonen meerdere personen die (bedrijfsmatig) worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften en zorg. Een aanleunwoning is een zelfstandige woning en is geen zorgwoonruimte.