Zorgwoonruimten; type zorgwoonruimte, regio

Zorgwoonruimten; type zorgwoonruimte, regio

Type zorgwoonruimte Regio's Perioden Zorgwoonruimte (aantal)
Totaal Nederland 2023* 136.050
Totaal Noord-Nederland (LD) 2023* 19.540
Totaal Oost-Nederland (LD) 2023* 33.610
Totaal West-Nederland (LD) 2023* 54.185
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2023* 28.715
Totaal Groningen (PV) 2023* 5.645
Totaal Fryslân (PV) 2023* 7.260
Totaal Drenthe (PV) 2023* 6.635
Totaal Overijssel (PV) 2023* 12.315
Totaal Flevoland (PV) 2023* 2.230
Totaal Gelderland (PV) 2023* 19.065
Totaal Utrecht (PV) 2023* 8.985
Totaal Noord-Holland (PV) 2023* 17.535
Totaal Zuid-Holland (PV) 2023* 24.775
Totaal Zeeland (PV) 2023* 2.890
Totaal Noord-Brabant (PV) 2023* 19.835
Totaal Limburg (PV) 2023* 8.875
Totaal Oost-Groningen (CR) 2023* 1.380
Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2023* 735
Totaal Overig Groningen (CR) 2023* 3.530
Totaal Noord-Friesland (CR) 2023* 3.280
Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 1.520
Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2023* 2.460
Totaal Noord-Drenthe (CR) 2023* 2.425
Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* 2.025
Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 2.180
Totaal Noord-Overijssel (CR) 2023* 3.110
Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* 1.810
Totaal Twente (CR) 2023* 7.395
Totaal Veluwe (CR) 2023* 6.540
Totaal Achterhoek (CR) 2023* 4.735
Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 6.400
Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 1.385
Totaal Utrecht (CR) 2023* 8.985
Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 3.435
Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2023* 2.520
Totaal IJmond (CR) 2023* 1.990
Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2023* 1.380
Totaal Zaanstreek (CR) 2023* 520
Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2023* 5.615
Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023* 2.075
Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023* 2.825
Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023* 5.485
Totaal Delft en Westland (CR) 2023* 910
Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2023* 1.360
Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2023* 11.160
Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023* 3.040
Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023* 855
Totaal Overig Zeeland (CR) 2023* 2.035
Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2023* 5.250
Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2023* 5.225
Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 5.365
Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 3.995
Totaal Noord-Limburg (CR) 2023* 2.040
Totaal Midden-Limburg (CR) 2023* 2.115
Totaal Zuid-Limburg (CR) 2023* 4.720
Totaal Flevoland (CR) 2023* 2.230
Woning Nederland 2023* 130.475
Woning Noord-Nederland (LD) 2023* 18.690
Woning Oost-Nederland (LD) 2023* 32.155
Woning West-Nederland (LD) 2023* 52.030
Woning Zuid-Nederland (LD) 2023* 27.600
Woning Groningen (PV) 2023* 5.460
Woning Fryslân (PV) 2023* 6.925
Woning Drenthe (PV) 2023* 6.305
Woning Overijssel (PV) 2023* 11.815
Woning Flevoland (PV) 2023* 2.155
Woning Gelderland (PV) 2023* 18.180
Woning Utrecht (PV) 2023* 8.580
Woning Noord-Holland (PV) 2023* 16.815
Woning Zuid-Holland (PV) 2023* 23.880
Woning Zeeland (PV) 2023* 2.755
Woning Noord-Brabant (PV) 2023* 19.110
Woning Limburg (PV) 2023* 8.490
Woning Oost-Groningen (CR) 2023* 1.340
Woning Delfzijl en omgeving (CR) 2023* 725
Woning Overig Groningen (CR) 2023* 3.395
Woning Noord-Friesland (CR) 2023* 3.230
Woning Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 1.500
Woning Zuidoost-Friesland (CR) 2023* 2.195
Woning Noord-Drenthe (CR) 2023* 2.315
Woning Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* 1.890
Woning Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 2.105
Woning Noord-Overijssel (CR) 2023* 2.860
Woning Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* 1.725
Woning Twente (CR) 2023* 7.230
Woning Veluwe (CR) 2023* 6.290
Woning Achterhoek (CR) 2023* 4.430
Woning Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 6.220
Woning Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 1.245
Woning Utrecht (CR) 2023* 8.580
Woning Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 3.325
Woning Alkmaar en omgeving (CR) 2023* 2.470
Woning IJmond (CR) 2023* 1.830
Woning Agglomeratie Haarlem (CR) 2023* 1.315
Woning Zaanstreek (CR) 2023* 500
Woning Groot-Amsterdam (CR) 2023* 5.355
Woning Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023* 2.020
Woning Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023* 2.585
Woning Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023* 5.375
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal zorgwoonruimten op 1 januari. Zorgwoonruimten zijn verblijfsobjecten waar institutionele huishoudens woonachtig zijn die zorg nodig hebben. Daaronder vallen verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra en instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten.

Op basis van verschillende bronnen en beslisregels is bepaald welke verblijfsobjecten die geregistreerd staan in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) gebruikt worden als zorgwoonruimte in Nederland.

De gegevens worden uitgesplitst naar type zorgwoonruimte. Het type zorgwoonruimte is bepaald op basis van kenmerken van het pand waarin de zorgwoonruimte is gelegen. Zo wordt uitgesplitst naar grootte van het pand op basis van het aantal bewoners (groot, medium of klein). Grootte van het pand kan tevens uitgesplitst worden naar type pand; pand bestaat voornamelijk of gedeeltelijk uit zorgwoonruimten. Daarnaast is ook bepaald welke zorgwoonruimten tot de woningvoorraad of de niet-woningvoorraad behoren. Hiermee wordt duidelijk welk deel van de woning- en niet-woningvoorraad in gebruik is door institutionele huishoudens die zorg krijgen. Het is mogelijk dat (alle) bewoners staan ingeschreven op het adres van een niet-woning in het pand.

Verder wordt uitgesplitst naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden. De tabel is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19-01-2023:
De voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden elk najaar toegevoegd. In het najaar van 2024 worden de (voorlopige) cijfers van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorgwoonruimte
Zorgwoonruimten zijn verblijfsobjecten waar institutionele huishoudens woonachtig zijn die zorg nodig hebben. Daaronder vallen verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra en instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten.
Verblijfsobjecten in een instelling of wooninitiatief voor beschermd wonen behoren ook tot zorgwoonruimten.
Het gaat hierbij dus niet om verblijfsobjecten in instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, kloosters, gevangenissen, kazernes en asielzoekerscentra waar institutionele huishoudens woonachtig zijn.
Een zorgwoonruimte bestaat uit meerdere onzelfstandige ruimten die samen een zelfstandige woning vormen. Er wonen meerdere personen die (bedrijfsmatig) worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften en zorg. Een aanleunwoning is een zelfstandige woning en is geen zorgwoonruimte.