Zoekresultaten

1136 resultaten voor penitentiaire inrichtingen
1136 resultaten voor penitentiaire inrichtingen

Pagina 1 van 46

Gedetineerden op 30 september; verblijfstitel, strafduur, persoonskenmerken

Gedetineerden, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Verblijfstitel, en strafduur

Cijfers

Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Aantal gedetineerden, absoluut en relatief, naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en herkomstland

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, herkomstland van het kind

Cijfers

VMware specialist

Je bent VMware specialist voor technische ondersteuning, inrichting en het oplossen van verstoringen door jouw kennis en ervaring met; bijvoorbeeld vSphere; om zou bij te dragen aan onze multihybride...

Overig

Inventarisatie monitoring biogrondstoffen

Inventarisatie van de databeschikbaarheid, en eerste resultaten, over de inzet van biogrondstoffen in Nederland. Op basis van de bevindingen wordt advies gegeven over de inrichting van een...

Artikelen

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Overledenen Geslacht, leeftijd en positie in huishouden

Cijfers

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Huishoudenspositie, hoger onderwijs, uitkering

Cijfers

Onderscheidende kenmerken van jonge drugsverdachten

Wat zijn de meest onderscheidende kenmerken van jonge drugsverdachten? En in hoeverre verschillen deze kenmerken tussen first offenders (voor het eerst drugsverdacht) en recidivisten (vaker...

Publicaties

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Aantal schenkingen, verschuldigde belasting, bruto- en netto waarde Perioden, type vrijstelling, kenmerken schenker en kenmerken ontvanger

Cijfers

Personen in de schuldsanering op 31 december; persoonskenmerken

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) in schuldsanering op 31 december geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Transformaties in de woningvoorraad 2022

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2022’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te...

Publicaties

Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak, persoonskenmerken

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) met uitgesproken schuldsanering geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Cliënten van Slachtofferhulp; type cliënt, delict

Cliënten (aantal, per 100.000 inwoners) van Slachtofferhulp geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Personen met beëindigde schuldsanering; persoonskenmerk, wijze beëindiging

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) met beëindigde schuldsanering geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Wmo-gebruik; aantal maatwerkvoorzieningen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-maatwerkvoorzieningen Aantal maatwerkvoorzieningen per gemeente

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Gesubsidieerde rechtsbijstand; Klanten Juridisch Loket

Klanten Juridisch Loket naar rechtsgebied geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Cijfers

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Werkgelegenheid; toegevoegde waarde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio

Cijfers

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Snelgroeiende bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)

Cijfers

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Werkzame personen, arbeidsjaren, R&D uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Nalatenschappen van overleden personen Vermogensbestanddelen, geslacht, burgerlijke staat, inkomensgroepen

Cijfers

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

milieubelastingen, milieuheffingen, energiebelasting, accijns op benzine belastingplichtigen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, bpm

Cijfers

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers