Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balanstotaal, eindstand (mln euro) Balans activa, eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa, eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa, eindstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa, eindstand Deelnemingen Deelnemingen binnenland (mln euro) Balans activa, eindstand Deelnemingen Deelnemingen buitenland (mln euro) Balans activa, eindstand Langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa, eindstand Voorraden (mln euro) Balans activa, eindstand Kortlopende vorderingen (mln euro)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022** . . . . . . . . . .
Totaal, exclusief financiële sector 2022** 490.321 4.231.947,6 234.865,8 605.325,1 1.653.192,2 207.419,4 1.445.772,7 482.924,6 205.895,7 545.118,6
A-F Landbouw en nijverheid 2022** 94.537 1.703.926,7 78.126,2 228.536,4 742.319,6 77.201,3 665.118,4 172.173,0 89.447,4 213.308,0
G+I Handel en horeca 2022** 118.685 1.079.690,2 48.684,4 103.474,8 419.340,0 43.502,9 375.837,1 152.436,0 89.572,1 134.042,3
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022** 55.210 597.346,4 60.529,7 105.617,7 222.074,6 25.830,0 196.244,6 60.624,6 6.341,5 69.734,0
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022** 198.578 700.377,3 46.984,6 85.705,3 244.716,2 48.910,4 195.805,8 82.755,3 17.887,9 114.196,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022** 11.966 52.344,3 1.859,4 18.853,8 9.251,3 6.721,0 2.530,3 6.016,9 3.613,3 5.796,4
01 Landbouw 2022** 11.426 50.345,2 1.795,7 18.404,7 8.883,6 6.540,1 2.343,5 5.776,5 3.502,1 5.525,2
02 Bosbouw 2022** 104 206,1 0,3 86,6 20,2 19,3 0,9 4,5 5,9 31,3
03 Visserij 2022** 436 1.793,0 63,4 362,5 347,5 161,6 185,9 235,9 105,3 239,9
B Delfstoffenwinning 2022** 283 99.856,2 398,0 6.249,3 49.504,3 558,5 48.945,8 3.038,5 6.330,5 13.973,7
06 Winning van aardolie en aardgas 2022** 28 43.217,0 275,7 3.634,1 1.015,4 264,5 750,9 1.461,6 5.885,9 13.234,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022** 104 1.880,3 34,5 710,4 338,6 269,0 69,6 111,3 171,5 244,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022** 151 54.758,9 87,8 1.904,7 48.150,3 25,0 48.125,3 1.465,6 273,0 494,8
C Industrie 2022** 34.276 1.187.804,4 62.774,2 84.775,6 623.898,6 52.001,3 571.897,2 117.004,1 62.688,6 135.252,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022** 3.044 125.280,6 14.092,4 14.128,8 44.604,1 5.165,6 39.438,4 10.979,4 10.665,1 16.153,1
11 Drankenindustrie 2022** 416 53.870,3 13.458,6 1.903,8 21.343,8 883,3 20.460,4 10.228,3 872,5 2.678,3
12 Tabaksindustrie 2022** . . . . . . . . . .
13 Textielindustrie 2022** 711 13.392,4 592,8 776,8 6.662,0 229,6 6.432,4 2.091,5 737,2 1.351,2
14 Kledingindustrie 2022** 337 487,5 4,1 47,7 75,6 43,8 31,8 44,0 89,3 113,7
15 Leer- en schoenenindustrie 2022** 169 814,1 23,2 243,0 111,6 62,2 49,4 38,6 138,4 94,5
16 Houtindustrie 2022** 1.563 4.758,0 24,2 1.354,0 697,7 515,8 181,8 293,0 690,1 661,9
17 Papierindustrie 2022** 334 16.406,6 682,3 2.567,5 6.480,7 5.320,4 1.160,3 1.813,7 1.055,4 2.119,8
18 Grafische industrie 2022** 1.495 4.559,0 39,1 658,9 1.635,4 203,8 1.431,5 922,4 201,2 320,5
19 Aardolie-industrie 2022** 27 304.090,3 1.638,4 8.919,2 231.148,1 2.701,2 228.446,9 31.393,3 7.037,8 20.190,4
20 Chemische industrie 2022** 982 226.388,5 11.788,3 16.326,2 120.588,6 12.183,0 108.405,7 18.480,3 10.431,3 25.963,7
21 Farmaceutische industrie 2022** 259 80.456,1 1.511,6 3.306,8 40.758,8 10.317,4 30.441,4 21.658,7 2.110,9 7.904,8
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022** 1.539 20.415,9 775,0 3.166,5 7.870,1 933,3 6.936,9 1.511,3 1.773,7 2.220,4
23 Bouwmaterialenindustrie 2022** 972 15.666,1 362,1 2.898,5 7.374,9 417,6 6.957,2 770,7 1.190,9 1.174,6
24 Basismetaalindustrie 2022** 297 23.955,9 785,7 4.891,2 9.254,5 189,3 9.065,2 1.449,9 3.670,3 1.707,4
25 Metaalproductenindustrie 2022** . . . . . . . . . .
26 Elektrotechnische industrie 2022** 1.188 61.335,0 4.155,4 1.638,5 35.944,7 4.145,9 31.798,8 956,6 2.393,2 6.707,7
27 Elektrische apparatenindustrie 2022** 865 21.600,8 1.050,3 1.197,8 11.711,2 375,0 11.336,2 1.521,4 1.529,3 1.481,8
28 Machine-industrie 2022** 3.446 76.912,8 6.853,6 7.018,8 19.417,9 1.430,2 17.987,7 3.397,3 8.546,6 21.852,1
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022** 693 16.796,1 493,6 1.920,6 3.268,6 283,5 2.985,1 2.131,2 2.064,9 2.401,9
30 Overige transportmiddelenindustrie 2022** 889 16.271,4 666,6 2.117,0 5.332,1 988,6 4.343,6 1.165,2 1.791,6 2.362,6
31 Meubelindustrie 2022** 2.108 3.381,4 41,7 867,0 491,0 412,8 78,2 218,8 384,2 434,4
32 Overige industrie 2022** 2.015 10.283,0 665,8 797,0 4.561,9 377,2 4.184,7 699,1 595,5 1.138,1
33 Reparatie en installatie van machines 2022** 3.994 47.955,8 434,6 2.256,4 27.458,9 1.486,4 25.972,5 712,9 1.384,6 12.513,9
D Energievoorziening 2022** 2.218 163.170,2 5.862,7 63.735,3 21.180,1 3.196,4 17.983,7 29.165,9 2.845,3 25.662,1
35 Energiebedrijven 2022** 2.218 163.170,2 5.862,7 63.735,3 21.180,1 3.196,4 17.983,7 29.165,9 2.845,3 25.662,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022** 1.417 23.433,9 1.592,2 13.175,1 2.588,5 1.836,2 752,3 1.136,8 538,9 1.777,5
36 Waterleidingbedrijven 2022** 31 7.999,7 117,7 7.108,2 98,1 97,8 0,3 194,2 9,9 193,0
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2022** 101 288,4 3,4 96,7 28,3 31,6 -3,3 7,2 6,6 49,8
38 Afvalbehandeling en recycling 2022** 927 14.663,1 1.469,2 5.838,1 2.417,2 1.667,2 750,0 915,2 503,3 1.443,7
39 Sanering en overig afvalbeheer 2022** 358 482,6 1,8 132,2 45,0 39,6 5,4 20,2 19,1 91,0
F Bouwnijverheid 2022** 44.377 177.317,8 5.639,8 41.747,4 35.896,8 12.887,7 23.009,1 15.810,9 13.430,9 30.846,4
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2022** 19.234 75.320,0 1.205,5 21.254,9 10.697,4 6.667,9 4.029,4 9.121,0 8.752,4 8.836,7
42 Grond-, water- en wegenbouw 2022** 2.631 36.944,4 1.984,6 10.814,4 6.407,0 1.040,8 5.366,2 3.653,0 1.358,5 7.762,3
43 Gespecialiseerde bouw 2022** 22.512 65.053,5 2.449,8 9.678,1 18.792,4 5.179,0 13.613,5 3.036,9 3.320,0 14.247,4
G Handel 2022** 99.435 1.013.822,7 45.540,9 80.256,7 407.280,7 39.355,3 367.925,4 143.896,2 88.101,8 124.713,3
45 Autohandel en -reparatie 2022** 12.150 79.558,8 1.565,0 11.200,8 23.496,5 3.867,6 19.628,9 7.262,7 15.089,1 9.614,9
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022** 57.656 733.956,7 20.898,8 41.033,2 285.380,8 29.614,1 255.766,7 130.015,1 59.789,3 99.060,1
47 Detailhandel (niet in auto's) 2022** 29.629 200.307,2 23.077,1 28.022,7 98.403,4 5.873,6 92.529,8 6.618,4 13.223,5 16.038,4
H Vervoer en opslag 2022** 16.715 224.342,8 9.772,9 67.866,8 60.797,2 8.599,7 52.197,5 24.123,9 4.386,7 22.904,6
49 Vervoer over land 2022** 8.102 34.696,9 1.244,6 14.344,1 3.593,6 2.460,9 1.132,7 1.943,0 666,2 5.107,6
50 Vervoer over water 2022** 2.204 20.318,4 178,8 10.377,4 2.810,2 1.427,2 1.383,1 1.724,4 170,6 2.101,0
51 Vervoer door de lucht 2022** 155 17.618,7 1.007,7 7.261,1 2.157,2 160,3 1.996,9 1.511,2 364,6 2.277,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022** 5.484 120.008,7 5.450,0 33.638,7 33.851,3 4.324,0 29.527,3 14.116,4 3.076,6 11.216,4
53 Post en koeriers 2022** 770 31.700,0 1.891,8 2.245,6 18.384,8 227,4 18.157,5 4.828,8 108,7 2.202,4
I Horeca 2022** 19.250 65.867,5 3.143,5 23.218,1 12.059,3 4.147,5 7.911,8 8.539,7 1.470,3 9.329,0
55 Logiesverstrekking 2022** 4.039 42.904,8 1.838,8 18.548,6 7.374,0 2.066,0 5.308,0 3.669,9 1.186,1 5.759,5
56 Eet- en drinkgelegenheden 2022** 15.211 22.962,7 1.304,6 4.669,5 4.685,3 2.081,5 2.603,8 4.869,8 284,2 3.569,4
J Informatie en communicatie 2022** 38.495 373.003,6 50.756,8 37.750,8 161.277,4 17.230,3 144.047,1 36.500,7 1.954,8 46.829,3
58 Uitgeverijen 2022** 1.777 22.367,8 2.993,4 436,5 8.513,6 446,7 8.066,9 1.031,5 144,5 5.798,2
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2022** 2.957 11.149,1 227,1 879,7 2.918,9 587,0 2.331,9 981,4 129,9 2.316,5
60 Radio- en televisieomroepen 2022** 86 4.267,3 440,9 158,5 2.130,8 32,0 2.098,8 38,6 179,1 698,0
61 Telecommunicatie 2022** 714 124.240,3 18.522,0 16.920,7 73.202,7 7.214,5 65.988,2 4.424,8 208,6 5.736,8
62 IT-dienstverlening 2022** 29.896 175.525,4 19.125,4 7.702,0 69.924,9 6.743,9 63.181,0 29.014,9 1.155,2 28.279,4
63 Diensten op het gebied van informatie 2022** 3.065 35.453,8 9.448,0 11.653,4 4.586,5 2.206,3 2.380,2 1.009,5 137,3 4.000,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022** 23.311 150.606,9 540,9 81.990,9 24.741,8 11.974,9 12.766,9 14.935,8 2.646,8 13.837,6
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022** 23.311 150.606,9 540,9 81.990,9 24.741,8 11.974,9 12.766,9 14.935,8 2.646,8 13.837,6
M Specialistische zakelijke diensten 2022** 121.178 336.635,2 11.040,8 25.691,4 144.956,9 29.479,3 115.477,5 35.812,1 12.533,7 58.452,4
69 Juridische diensten en administratie 2022** 21.828 31.341,8 785,7 5.359,0 2.560,9 1.983,3 577,6 5.818,4 999,8 7.368,4
70 Holdings en managementadviesbureaus 2022** 63.395 186.243,2 4.832,8 10.174,9 89.281,5 19.994,8 69.286,7 19.545,6 9.147,4 32.549,0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022** 18.522 44.841,9 2.585,6 4.249,9 16.997,7 4.174,9 12.822,8 4.218,9 1.234,0 7.494,7
72 Research 2022** 2.475 24.751,1 1.606,6 3.665,5 7.538,9 1.284,7 6.254,2 2.116,2 614,5 4.443,3
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022** 7.288 39.299,7 299,1 882,7 26.874,4 764,2 26.110,2 3.151,6 160,3 4.640,5
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2022** 7.044 9.302,0 869,2 1.201,5 1.543,3 1.189,0 354,3 866,9 346,1 1.807,0
75 Veterinaire dienstverlening 2022** 626 855,5 61,8 157,9 160,2 88,4 71,8 94,5 31,7 149,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022** 29.127 277.920,6 29.863,6 39.603,2 89.817,8 12.632,1 77.185,7 36.860,8 3.064,2 40.498,2
77 Verhuur van roerende goederen 2022** 4.271 172.350,4 24.019,4 28.912,5 64.433,8 6.180,2 58.253,6 30.387,4 1.776,5 5.982,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022** . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022** . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022** 1.473 3.467,3 383,7 288,4 319,2 142,3 176,9 157,5 129,1 1.298,8
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022** 4.962 14.911,8 574,6 2.842,9 4.239,1 2.734,9 1.504,2 1.299,4 228,9 2.604,4
82 Overige zakelijke dienstverlening 2022** 3.500 30.551,2 478,2 2.202,4 5.499,7 732,1 4.767,5 1.887,0 366,7 16.357,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022** 404 3.328,8 1,6 434,6 36,4 36,4 0,0 1.022,6 1.010,8 364,7
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022** 404 3.328,8 1,6 434,6 36,4 36,4 0,0 1.022,6 1.010,8 364,7
P Onderwijs 2022** 7.537 9.017,3 514,8 1.529,1 2.049,9 795,0 1.255,0 834,6 103,2 1.444,0
85 Onderwijs 2022** 7.537 9.017,3 514,8 1.529,1 2.049,9 795,0 1.255,0 834,6 103,2 1.444,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022** 25.255 38.426,8 4.334,7 8.694,5 2.454,5 2.229,0 225,5 4.491,9 547,6 7.300,5
86 Gezondheidszorg 2022** 19.050 27.123,9 2.632,5 5.531,7 1.502,5 1.290,3 212,2 3.769,8 501,0 5.697,0
87 Verpleging en zorg met overnachting 2022** 1.164 2.960,4 50,6 1.261,2 193,0 190,2 2,8 111,7 27,6 501,0
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2022** 5.041 8.342,6 1.651,6 1.901,5 759,0 748,5 10,6 610,4 19,0 1.102,6
R Cultuur, sport en recreatie 2022** 9.634 23.641,5 955,4 7.343,1 3.178,4 1.964,9 1.213,5 2.539,9 400,1 4.103,2
90 Kunst 2022** 3.713 4.743,1 222,2 860,1 511,9 521,9 -10,0 674,7 53,0 985,0
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2022** 473 3.483,2 11,8 1.226,3 419,2 343,9 75,3 208,3 71,8 1.155,0
92 Loterijen en kansspelen 2022** 245 3.605,9 107,7 920,5 615,2 98,5 516,7 204,9 20,6 351,7
93 Sport en recreatie 2022** 5.203 11.809,3 613,6 4.336,1 1.632,1 1.000,7 631,4 1.452,0 254,7 1.611,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit twee bronnen:
- voor grote ondernemingen (met een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro) vindt directe enquêtering plaats
- voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner dan 40 miljoen euro) maakt het CBS gebruik van de vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst.
Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.
De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 27 februari 2024:
De nader voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In maart (15 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In november (23 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Balanstotaal, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Balans activa, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Dit zijn de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming.
Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Deelnemingen
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van groepsmaatschappijen en minderheidsdeelnemingen, die in Nederland en die in het buitenland zijn gevestigd en actief zijn.
Deelnemingen totaal
Deelnemingen binnenland
Het betreft de waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Deelnemingen buitenland
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Langlopende vorderingen
Hieronder worden verstaan de vorderingen en beleggingen met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Voorraden
Onder voorraden wordt verstaan: goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, òf te worden verbruikt bij het vervaardigen van goederen, òf het verlenen van diensten.
De volgende categorieën worden onderscheiden:
a. grond- en hulpstoffen,
b. onderhanden werk,
c. gereed product en handelsgoederen, en
d. vooruitbetalingen op voorraden.
Kortlopende vorderingen
Hieronder worden verstaan: vorderingen en beleggingen met een looptijd van een jaar of minder. Tot 2005 zijn de kortlopende vorderingen inclusief de handelsdebiteuren.