Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal gedetineerden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 30.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 9.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 20.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond 2022 6.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2022 14.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko 2022 3.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije 2022 1.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname 2022 2.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2022 1.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2022 4.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2022 100
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Totaal 2022 4.780
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond 2022 1.160
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Met migratieachtergrond 2022 3.610
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond 2022 670
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2022 2.940
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Marokko 2022 1.000
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Turkije 2022 270
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Suriname 2022 330
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2022 320
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2022 1.020
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2022 10
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal 2022 18.120
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2022 5.170
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Met migratieachtergrond 2022 12.890
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond 2022 4.440
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2022 8.450
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Marokko 2022 2.270
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Turkije 2022 920
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Suriname 2022 1.200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2022 1.180
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2022 2.870
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond 2022 50
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal 2022 6.820
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond 2022 2.990
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Met migratieachtergrond 2022 3.810
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Westerse migratieachtergrond 2022 1.260
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2022 2.550
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Marokko 2022 460
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Turkije 2022 360
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Suriname 2022 610
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2022 440
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2022 690
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond 2022 20
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal 2022 600
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 2022 340
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Met migratieachtergrond 2022 260
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 2022 90
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 2022 160
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Marokko 2022 10
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Turkije 2022 10
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Suriname 2022 70
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2022 40
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Overige niet-westerse migratieachterg... 2022 30
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Totaal 2022 60
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Nederlandse achtergrond 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Met migratieachtergrond 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Westerse migratieachtergrond 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Niet-westerse migratieachtergrond 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Marokko 2022 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Turkije 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Suriname 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Overige niet-westerse migratieachterg... 2022 10
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden Onbekende migratieachtergrond 2022 20
Mannen Totaal Totaal 2022 28.400
Mannen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 8.970
Mannen Totaal Met migratieachtergrond 2022 19.360
Mannen Totaal Westerse migratieachtergrond 2022 5.950
Mannen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2022 13.410
Mannen Totaal Marokko 2022 3.650
Mannen Totaal Turkije 2022 1.510
Mannen Totaal Suriname 2022 2.050
Mannen Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2022 1.850
Mannen Totaal Overige niet-westerse migratieachterg... 2022 4.350
Mannen Totaal Onbekende migratieachtergrond 2022 70
Mannen 18 tot 25 jaar Totaal 2022 4.550
Mannen 18 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond 2022 1.090
Mannen 18 tot 25 jaar Met migratieachtergrond 2022 3.460
Mannen 18 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond 2022 610
Mannen 18 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2022 2.850
Mannen 18 tot 25 jaar Marokko 2022 980
Mannen 18 tot 25 jaar Turkije 2022 260
Mannen 18 tot 25 jaar Suriname 2022 320
Mannen 18 tot 25 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2022 300
Mannen 18 tot 25 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2022 980
Mannen 18 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2022 10
Mannen 25 tot 45 jaar Totaal 2022 16.950
Mannen 25 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond 2022 4.790
Mannen 25 tot 45 jaar Met migratieachtergrond 2022 12.110
Mannen 25 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond 2022 4.120
Mannen 25 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2022 7.990
Mannen 25 tot 45 jaar Marokko 2022 2.200
Mannen 25 tot 45 jaar Turkije 2022 890
Mannen 25 tot 45 jaar Suriname 2022 1.100
Mannen 25 tot 45 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2022 1.100
Mannen 25 tot 45 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2022 2.700
Mannen 25 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond 2022 50
Mannen 45 tot 65 jaar Totaal 2022 6.300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle personen die in een verslagjaar in detentie hebben gezeten, ongeacht de duur van de detentie. Zowel veroordeelde gedetineerden als personen die in voorlopige hechtenis zaten tellen mee als gedetineerde. Alleen strafrechtelijk gedetineerden zijn in deze tabel meegenomen; personen die in vreemdelingenbewaring zitten zijn buiten beschouwing gelaten. De gedetineerden worden onderscheiden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, verblijfstitel en strafduur, per verslagjaar.Het betreft hier gedetineerden binnen het gevangeniswezen. De cijfers betreffen meerderjarigen, alsmede minderjarigen van 16 of 17 jaar die ingesloten worden op grond van het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen die zijn berecht op grond van het jeugdstrafrecht verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze personen zijn niet opgenomen in deze tabel.

De tabel laat het aantal gedetineerden per bevolkingsgroep in absolute cijfers en de procentuele verdeling daarvan zien. Van personen die niet voorkomen in de bevolkingsregistratie van Nederlandse gemeenten ontbreken soms persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de cijfers.

StatLinetabel nog niet aangepast aan de nieuwe herkomstindeling:
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per augustus 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
De cijfers over 2023 komen in het derde kwartaal van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal gedetineerden
Alle uniek geregistreerde personen die gedwongen in een Nederlandse penitentiaire inrichting verblijven, zoals een huis van bewaring of gevangenis, in afwachting van zijn proces of voor het uitzitten van een hem door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of maatregel, of in afwachting van zijn uitlevering/uitzetting, of in afwachting van zijn plaatsing in een bijzondere inrichting.

Het betreft alle personen die geregistreerd zijn in het gevangenisinformatiesysteem Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen (TULP) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is gedetineerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal gedetineerden.