Zoekresultaten

11098 resultaten voor natuurlijke persoon
11098 resultaten voor natuurlijke persoon

Pagina 1 van 444

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd

Cijfers

Natuurlijk persoon

Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Overig

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio

Cijfers

Schuldsaneringen Natuurlijke Personen

korte beschrijving onderzoek Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen

Overig

Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen

Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen, 1998-2021

Overig

Niet-natuurlijke persoon

Een rechtspersoon of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.

Overig

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.

Cijfers

Bos en open natuur

Bos en open natuur zijn in Nederland licht toegenomen in oppervlakte, maar hun aandeel in het totale landoppervlakte blijft een van de laagste van Europa.

Overig

Uitgaven voor natuur- en landschapsbeheer

De uitgaven voor natuur- en landschapsbeheer als percentage van het bbp zijn gedaald.

Overig

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Niet-Natuurlijke Doden

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broed- en wintervogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het...

Cijfers

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Faillissementen aantallen, bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Cijfers

Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen

Cijfers

Faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen

Cijfers

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Hoeveel draagt de natuur bij aan de economie en ons welzijn?

Door ecosysteemdiensten monetair te waarderen wordt de bijdrage van de natuur aan onze economie en ons welzijn inzichtelijk gemaakt, zodat deze expliciet meegenomen kan worden in beleidskeuzes.

Overig

Personen met verstrekte geneesmiddelen; herkomst

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep, ATC-klasse; herkomst; leeftijd; geslacht

Cijfers

Niet-natuurlijke dood

Overlijden van een persoon veroorzaakt door moord, doodslag, geweld, verkeersongeval, privéongeval, bedrijfsongeval of door zelfdoding.

Overig

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

Personen met verstrekte geneesmiddelen naar geneesmiddelengroep (ATC-klasse), inkomen, leeftijd en geslacht

Cijfers

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (GGD)

% personen met verstrekte geneesmiddelen naar GGD naar geslacht, leeftijd en geneesmiddelengroep

Cijfers

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep naar ATC-klasse; leeftijd; geslacht

Cijfers

Personen

Personen

Overig

Personen met verstrekte geneesmiddelen; migratieachtergrond; 2006-2020

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep ATC-klasse; migratieachtergrond; leeftijd; geslacht

Cijfers