Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Rechtsvormen Perioden Uitgesproken faillissementen (aantal) Bedrijfsleeftijd bij faillissement (jaren) Werkzame personen bij faillissement (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 289 5,8 457
A Landbouw, bosbouw en visserij Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 4 8,1 4
B Delfstoffenwinning Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 0 . .
C Industrie Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 10 5,6 16
D Energievoorziening Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 0 . .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 1 3,3 1
F Bouwnijverheid Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 132 5,4 165
G Handel Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 51 6,1 103
H Vervoer en opslag Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 25 4,6 55
I Horeca Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 14 5,1 34
J Informatie en communicatie Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 4 3,2 3
K Financiële dienstverlening Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 1 5,6 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 2 5,0 1
M Specialistische zakelijke diensten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 12 5,2 18
N Verhuur en overige zakelijke diensten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 20 6,0 31
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 0 . .
P Onderwijs Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 0 . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 1 2,7 0
R Cultuur, sport en recreatie Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 4 4,4 8
S Overige dienstverlening Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 8 15,9 15
SBI-code onbekend Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022* 0 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar rechtsvorm (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen). Daarnaast bevat de tabellen de gemiddelde bedrijfsleeftijd en het aantal werkzame personen (in vte's) ten tijde van de faillissementsuitspraak.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015.

Status van de cijfers
De uitkomsten van het meest recente kwartaal zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 januari 2023:
De uitkomsten over het vierde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze StatLine tabel wordt naar verwachting per medio januari 2023 stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.
Bedrijfsleeftijd bij faillissement
Het aantal jaren tussen datum uitspraak van faillissement van een bedrijf en de oprichtingsdatum van dat bedrijf.
Werkzame personen bij faillissement
Werkzame personen betrokken bij het failiissement, uitgedrukt in voltijdsequivalenten (vte's). Werkzaam persoon is een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.