Zoekresultaten

198 resultaten voor milieuheffingen
198 resultaten voor milieuheffingen

Pagina 6 van 8

Sectorrekeningen; (sub)sectorspecifieke detailgegevens 1988 - 2012

Belastingen, subsidies, sociale premies en uitkeringen, inkomens - en kapitaaloverdrachten en (sub)sectorspecifieke gegevens.

Cijfers

Eerste uitkomsten gebruik bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 2004

Enkele van de belangrijkste uitkomsten van het het reguliere onderzoek ‘Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw’.

Cijfers

Overheidstekort daalt fors in 2005

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen

Uitzendbureaus; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Winst - en verliesrekening, omzetspecificatie, personeelskosten, bedrijfslasten, werkzame personen en investeringen per omzetklasse.

Cijfers
Overig

Milieukosten van de landbouw, 1990-2007

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten naar bedrijfs - en grootteklassen van parti. Milieudienstverlening

Cijfers

Delfstoffenwinning, bedr. >= 100 werkn.; financiële en algemene geg.

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de delfstoffenwinning met 100 of meer werknemers naar SBI.

Cijfers

Nederlandse economie steeds groener

De Nederlandse economie is de afgelopen 15 jaar ‘groener’ geworden. Van zes verschillende thema’s rond vergroening van de economie lieten er vijf een verbetering zien. Zo wordt de Nederlandse...

Artikelen

Groothandelsondernemingen naar personeelsomvang

Kerncijfers naar hoofdgroepen in de groothandel; totaal groothandel, gondstoffen, consumentengoederen, bouwmaterialen,

Cijfers
Overig

Energie- en waterleidingbedr. >= 100 werkn.; financiële gegevens

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. De energie - en waterleidingbedrijven met 100 of meer werknemers.

Cijfers

Gemiddelde uitkomsten per bedrijf, 1999

Gemiddelde uitkomsten per bedrijf m.b.t. opbrengsten - en kostenstructuur en bedrijfseconomische kengetallen.

Cijfers

Gemiddelde uitkomsten per bedrijf, 1999

Gemiddelde uitkomsten per bedrijf m.b.t. opbrengsten - en kostenstructuur en bedrijfseconomische kengetallen, voor

Cijfers

Ondernemingsklimaat; Nederlandse economie internationaal gezien, 1960-2012

Arbeidsproductiviteit, arbeidsinzet, levenskwaliteit Landen, periodes

Cijfers

Gemiddelde uitkomsten per bedrijf, 1999

Gemiddelde uitkomsten per bedrijf m.b.t. opbrengsten - en kostenstructuur en bedrijfseconomische kengetallen.

Cijfers

Dienstverlening landbouw; arbeids-en financiële gegevens, 2009-2013

Diensten landbouw; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Dienstverleners in de landbouw

Cijfers

Industrie; arbeid en financiën van grote bedrijven, 2000 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de industrie met 100 of meer werknemers naar SBI.

Cijfers

Hoveniersbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 hoveniersbedrijven.

Cijfers

Dienstverlening landbouw; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 dienstverlening landbouw.

Cijfers

Speur- en ontwikkelingswerk; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 speur- en ontwikkelingswerk

Cijfers