Grote verschillen huishoudens in omvang indirecte belastingen

Jaarlijks betalen huishoudens een deel van hun inkomen aan indirecte belastingen, zoals btw, accijnzen en motorrijtuigenbelasting. De bedragen variëren met het inkomen, het consumptiepatroon en de samenstelling van het huishouden. Tussen huishoudens kunnen de omvang en de samenstelling van de betalingen dan ook flink verschillen.
De IndirecteBelastingCalculator toont individuele particuliere huishoudens een benadering van de bedragen die ze jaarlijks kwijt zijn indirecte belastingen.

Voorbeeldhuishouden

Neem een huishouden bestaande uit twee partners van 39 en 35 jaar en één thuiswonend kind. De partners verdienen netto 22 000 respectievelijk 13 000 euro per jaar. Ze bezitten een auto met een benzinemotor met een gewicht van 1 165 kg waarmee jaarlijks zo’n 16 000 km wordt afgelegd. Ze roken samen zeven pakjes sigaretten per week en drinken zeven glazen licht en zeven glazen sterk alcoholische drank per week.
Volgens de IBC is dit huishouden 5 940 euro -oftewel 17 procent van het netto-inkomen- kwijt aan btw, accijnzen, motorrijtuigenbelasting (exclusief provinciale opcenten) en milieubelasting op energie en leidingwater.

Huishouden meest kwijt aan btw

De btw is met 3 150 euro veruit de grootste post voor dit huishouden. Huishoudens met een hoog inkomen betalen doorgaans meer aan btw dan huishoudens met laag inkomen. Dit komt doordat ze gewoonlijk meer besteden. Uitgedrukt als percentage van het inkomen is het echter veelal aanzienlijk minder.
Door lagere btw-plichtige bestedingen betalen personen zonder partner minder btw dan (gehuwd) samenwonenden, zowel nominaal als in verhouding tot het inkomen. Dit geldt vooral als er geen thuiswonende kinderen zijn of als het 65-plussers betreft.

Stoppen met roken loont

Het voorbeeldhuishouden is jaarlijks 1 220 euro kwijt aan tabaksaccijns. Daarbij is uitgegaan van het geldende minimum accijnsbedrag.  Stoppen met roken zou dus voor dit gezin een aanzienlijke belastingbesparing opleveren.
Over de consumptie van sterke drank wordt jaarlijks 80 euro aan alcoholaccijns betaald. Dat komt neer op zo’n 20 cent per glas. Daarnaast betaalt het voorbeeldhuishouden 30 euro aan accijns op licht alcoholische drank, circa 6 cent per glas.

Auto flinke kostenpost

De 16 000 km die jaarlijks met de auto afgelegd wordt, kost ongeveer 660 euro aan accijns op benzine. Voor een auto op LPG of diesel zou dit gezin aanzienlijk minder accijns betalen, namelijk 100 respectievelijk 300 euro.
Voor de motorrijtuigenbelasting (exclusief provinciale opcenten) is het huishouden met een benzineauto echter aanzienlijk goedkoper uit dan met een LPG- of dieselauto. Nu is men aan deze belasting jaarlijks 350 euro kwijt. Voor een auto met hetzelfde gewicht (1 165 kg) op LPG of diesel zou respectievelijk 1030 en 960 euro aan motorrijtuigenbelasting betaald moeten worden.
Peter Kee

Bron:
• StatLine, Indirecte belastingen en bestedingen; kenmerken particuliere huishoudens
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81290NED&D1=4-32&D2=0-9&D3=l&VW=T