Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:zorg en gezondheid
25 resultaten voor keyword:zorg en gezondheid

Grotere pieken in omzet hooikoortsmedicatie in 2018

Nieuwe, experimentele cijfers van het CBS over de wekelijkse omzetten van hooikoortsmedicatie bij drogisterijen.

Artikelen

AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04

Zorg en welzijn breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche, 4e kwartaal 2020

Cijfers

Personen 15-65 jaar met beperking in horen, 2019

Percentage en aantal personen van 15 tot 65 jaar met beperking in horen, uitgesplitst voor werkenden en niet-werkenden. De cijfers zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2019.

Cijfers

Aanvullende statistiek ziekteverzuim, 1e kwartaal 2020

Het CBS rapporteert elk kwartaal over ziekteverzuim

Cijfers

Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap

Het rapport beschrijft het onderzoek en de resultaten van de monitoring van het VN-verdrag handicap (IVRPH-indicatoren) voor 2020. Het rapport geeft een nadere toelichting op de tabellenset en geeft...

Publicaties

AZW innovatie-onderzoek Kwalificaties in zorg en welzijn

AZW innovatie-onderzoek Kwalificaties in zorg en welzijn

Artikelen

Zorguitgaven stegen in 2021 met 7,6 procent

In 2021 is bijna 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is 8,8 miljard euro (7,6 procent) meer dan in 2020.

Artikelen

Hergebruik van routine zorgdata

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM.

Cijfers

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 3 Goede gezondheid en welzijn. SDG 3 gaat over goede gezondheid voor mensen van alle leeftijden. Vroege sterfte moet worden voorkomen door...

Overig

Pilot Monitoring Productverbetering

Pilot in het kader van de Nationale Aanpak Productverbetering, NAPV, waarin gegevens over voedingswaarden worden gecombineerd met volumegegevens voor de productcategorie frisdrank op basis van...

Cijfers

Uitbreiding hoofddiagnosegroepen in de HSMR

In opdracht van DHD heeft CBS onderzoek gedaan naar uitbreiding van de diagnosegroepen waarover de HSMR berekend wordt

Artikelen

Dalend resultaat bij drie van vier grootste zorgsectoren in 2019

In 2019 daalde het resultaat voor belastingen van drie van de vier grootste zorgsectoren. Alleen van aanbieders van geestelijke gezondheidszorg nam dit toe. Het aandeel verliesgevende...

Artikelen

Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich voor in vrijwel alle...

Artikelen

Hoe betalen wij voor de zorg?

Hoe worden de uitgaven aan zorg en welzijn gefinancierd? En door wie?

Publicaties

Helft 85-plussers voelt zich gezond, ook in tehuis

Zelfstandig wonende ouderen voelen zich ongezonder als ze ouder worden, tehuisbewoners voelen zich juist gezonder

Artikelen

Werkdruk werknemers ziekenhuizen terug op niveau van voor corona

De helft van de werknemers in ziekenhuizen en in de overige medisch specialistische zorg vond in het tweede kwartaal van 2022 de werkdruk (veel) te hoog.

Artikelen

6,3 miljoen personen in donorregister

Het aantal personen van 12 jaar of ouder dat zich heeft laten registeren in het donorregister is in 2018 gestegen tot ruim 6,3 miljoen, 42 procent van de bevolking. In 2014 stonden bijna 5,8 miljoen...

Artikelen

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2017-2018

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2017 en 2018: aantal cliënten, gemeentelijke uitgaven en gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, en het...

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2019

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2019: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, het gemeentelijk beleid rondom algemene- en...

Cijfers

Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg

Als hun gezondheid in de toekomst slechter wordt, zou de helft van de 55-plusser liefst mantelzorg krijgen voor hulp in huis. Voor persoonlijke of medische verzorging wil men vaker professionele hulp.

Artikelen

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2021: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage en het gemeentelijk beleid rondom algemene-...

Cijfers

Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn

In deze tabel staat informatie over het aantal eerstejaars studenten die beginnen en stoppen in het zorg- en welzijn onderwijs op mbo, hbo, en wo-niveau.

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020

tabellen beschrijven aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2020: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen...

Cijfers

AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2018

Zorg en welzijn smal; werknemers en zelfstandigen naar kenmerken van werknemers en zelfstandigen, branche en regio, 2012-2018

Cijfers

Minder studieuitval in opleidingen in zorg en welzijn

De uitval onder eerstejaarsstudenten op het gebied van zorg en welzijn is voor mbo-, hbo- en universitaire opleidingen de afgelopen 10 jaar gedaald. In studiejaar 2020/’21 stopte in zorg en welzijn...

Artikelen