Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:voortijdige schoolverlaters
16 resultaten voor keyword:voortijdige schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek

Onderzoek naar het verband tussen voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek.

Cijfers

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Dit onderzoek bestudeert welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten. Hierbij is gebruikt gemaakt van logistische regressieanalyses...

Publicaties

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters en schoolniveau leerjaar 3 VO van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2018 en op 1 oktober 2019, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg...

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2018 en 2019

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters en schoolniveau leerjaar 3 VO van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2018 en op 1 oktober 2019, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg...

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters, Oost-Gelderland, 2018-2020

Percentage voortijdig schoolverlaters, doorstromers en uitstromers uit het onderwijs, naar gemeente, 2018 t/m 2020.

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

Verkennend onderzoek naar een alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten.

Cijfers

Briefmodel schoolverlaters Den Haag

Onderzoek naar verbetering van het briefmodel bij schoolverzuim in Den Haag

Cijfers

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met de kans op voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs en het...

Cijfers

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Jongeren die geen onderwijs volgen, met een startkwalificatie

Jongeren 15 tot 27 jaar in Zaanstreek-Waterland met startkwalificatie, die geen onderwijs volgen.

Cijfers

Banen uitstromers zonder startkwalificatie, 2013-2017

Baankenmerken van mbo- en vo-uitstromers met en zonder startkwalificatie, 2013/’14-2017/’18

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2019 en op 1 oktober 2020, naar wel of...

Cijfers

Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021

Aandeel 15-jarigen havo/vwo; 18 t/m 22 jarigen startkwalificatie en voortijdig schoolverlaters naar wijk in Venlo.

Cijfers

Onderwijsindentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2019

Aandeel 15-jarigen havo/vwo; 18 t/m 22 jarigen startkwalificatie en voortijdig schoolverlaters naar wijk in Venlo.

Cijfers

VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18

Arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie en terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gemeente Den Haag voor de periode 2011/’12 tot en met 2017/’18.

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2020 en op 1 oktober 2021

Cijfers