Jeugdwerkloosheid licht gestegen

De werkloosheid onder jongeren is het afgelopen half jaar licht toegenomen, maar ligt nog iets onder het niveau van een jaar geleden. De meeste jonge werklozen volgen een opleiding of studie. Bijna 40 duizend werkloze jongeren volgen geen opleiding meer. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal werkloze jongeren nog. Die daling was het sterkst bij niet-onderwijsvolgende jongeren. Dat meldt CBS.

Minder werkloze jongeren dan twee jaar geleden

In september 2013 bereikte de jeugdwerkloosheid het hoogste punt sinds het begin van de crisis. Op dat moment was bijna 14 procent van alle 15- tot 25-jarigen in de beroepsbevolking werkloos. Sindsdien is de werkloosheid onder jongeren gedaald tot 10,8 procent in maart van dit jaar. De afgelopen maanden is de werkloosheid onder jongeren echter weer opgelopen. In september bedroeg de jeugdwerkloosheid 11,5 procent, nog iets lager dan in september 2014.

Werkloosheidspercentage jongeren (15-25 jaar), seizoensgecorrigeerd

Vooral scholieren en studenten werkloos

In het derde kwartaal van 2015 waren 158 duizend jongeren werkloos. Zij hadden geen betaald werk, maar waren wel op zoek naar een baan en direct beschikbaar. De meeste werkloze jongeren, ruim drie kwart, zijn nog bezig met een opleiding of studie. Bijna de helft van hen is nog minderjarig en veelal op zoek naar een baan tot 12 uur per week. Iets minder dan een kwart van de werkloze jongeren, bijna 40 duizend, volgt geen onderwijs meer. Bijna twee derde van deze schoolverlaters wil het liefst fulltime werken.

Aantal onderwijsvolgende en niet-onderwijsvolgende werklozen naar leeftijd, 3e kwartaal 2015

Nog wel daling werkloosheid schoolverlaters

In het derde kwartaal was bijna 12 procent van de scholieren en studenten werkloos. Van degenen van 15 tot 25 jaar in de beroepsbevolking die geen onderwijs meer volgen (de schoolverlaters) was 9 procent werkloos. De afgelopen kwartalen was de werkloosheid in beide groepen steeds lager dan een jaar eerder. Maar waar de schoolverlaters ook in het derde kwartaal nog een duidelijke daling lieten zien, was daar bij de scholieren en studenten veel minder sprake van. Onder schoolverlaters was de werkloosheid 2 procentpunt lager dan een jaar eerder, onder scholieren en studenten 0,5 procentpunt.

Werkloosheidspercentage onderwijsvolgende en niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 25 jaar), jaar-op-jaar mutaties