Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:sociale voorzieningen
6 resultaten voor keyword:sociale voorzieningen

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q4

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2023.

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2023

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in het eerste halfjaar van 2023 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

Bevolkingskernen in Nederland 2021

Voor een groot aantal onderwerpen worden cijfers gepubliceerd per bevolkingskern 2021. Een kern is een aaneengesloten bebouwd gebied waarvan woongebied deel uitmaakt. Deze publicatie beschrijft de...

Publicaties

SRG-I Cohortonderzoek personen met loonkostensubsidie

Door middel van sequentieanalyse is onderzoek gedaan naar personen die in het tweede halfjaar van 2021 een startende, lopende of beëindigde loonkostensubsidie hadden. Er is gekeken naar wijzigingen...

Publicaties

Evaluatie armoederegelingen Den Haag

Vergelijking tussen gebruikers en niet-gebruikers van Ooievaarspas, individuele inkomenstoeslag en Kindpakket Leergeld in gemeente Den Haag. De controlegroep is gecreëerd door middel van propensity...

Publicaties

Hebben zzp’ers een voorziening voor arbeidsongeschiktheid of pensioen?

Bij werknemers worden arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies ingehouden, maar zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw,...

FAQ's