Zoekresultaten

48 resultaten voor keyword:sociale voorzieningen
48 resultaten voor keyword:sociale voorzieningen

Pagina 1 van 2

Deelnemers reïntegratievoorzieningen

deelnemers reintegratievoorzieningen gemeenten

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2020

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, HY1 2019

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

SRG-L - Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet, maart 2022

Tabel in opdracht van SZW over personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ultimo maart 2022 per uitkeringspositie, uitgesplitst naar vrijlating inkomsten, type huishouden en...

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q2

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2018.

Cijfers

BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 3e en 4e kwartaal 2021 en geheel 2021

Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, 3e en 4e kwartaal 2021 en geheel 2021.

Cijfers

BUS-W: Instroomcohorten algemene bijstand 2010 t/m 2021

Tabel met aantal personen die instromen in de algemene bijstand van 2010 t/m 2021 en hoeveel van deze personen ultimo 2010 t/m 2021 een algemene bijstandsuitkering ontvangen.

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q3

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2018.

Cijfers

BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021

Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, 1e en 2e kwartaal 2021.

Cijfers

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020

Tabellen over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2018, 2019 en 2020.

Cijfers

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1

Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2021 naar of zij werken of bijstand of...

Cijfers

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021

Tabellen over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2021.

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q2

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2019.

Cijfers

Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q2

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2018, naar uitkeringspositie

Cijfers

BUS-U: In- en uitstroom bijstand per kwartaal, 2020

Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, per kwartaal van 2020.

Cijfers

BDFS-C: Tabellen terugvorderingen Tozo 2020 en 2021

Tabellen met aantal uitkeringen Tozo levensonderhoud en aantal Tozo bedrijfskapitalen en de daaraan gekoppelde vorderingen inclusief beginschuld, saldoschuld en mate van terugvordering voor...

Cijfers

Hebben zzp’ers een voorziening voor arbeidsongeschiktheid of pensioen?

Bij werknemers worden arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies ingehouden, maar zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw,...

FAQ's

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1

Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of...

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q2

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2021.

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in het eerste halfjaar van 2021 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q3

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2019.

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2020

Cijfers

Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q2

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2020.

Cijfers

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2

Tabellen in opdracht van SZW over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of re-integratie/participatievoorziening ontvangen, situatie ultimo...

Cijfers