Twee derde geslaagde rijbewijskandidaten jonger dan 21

Meisje krijgt rijles
© Hollandse Hoogte
Bijna 194 duizend Nederlanders hebben in 2015 hun autorijbewijs gehaald. Ruim twee derde van deze nieuwe rijbewijsbezitters was jonger dan 21 jaar. Van hen had 12 procent binnen een jaar een auto gekocht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.

Nieuwe autorijbewijsbezitters naar leeftijd, 2015
 Aantal nieuwe autorijbewijsbezitters (x 1 000)
1713,806
1851,981
1944,33
2020,456
2112,305
228,348
236,167
244,922
254,086
263,393
272,762
282,492
292,135
301,868
311,617
321,438
331,27
341,172
35 jaar of ouder9,035
Bron: CBS, RDW

Van de 194 duizend Nederlanders die in 2015 hun autorijbewijs haalden waren bijna 131 duizend personen jonger dan 21, van wie net iets meer dan de helft (52 procent) mannen. Van de 21- tot 30-jarige nieuwe rijbewijsbezitters was 52 procent vrouw. Ook onder de bijna 16,5 duizend 30-plussers waren met 53 procent wat meer vrouwen dan mannen. In totaal haalden in 2015 bijna evenveel mannen als vrouwen hun rijbewijs.

Personen met een nieuw rijbewijs, 2015
 Man (x 1 000)Vrouw (x 1 000)
17 tot 21 jaar67,35563,218
21 tot 30 jaar22,54524,065
30 jaar of ouder7,7588,642
Bron: CBS, RDW

Vooral scholieren en studenten haalden hun rijbewijs

De meeste geslaagden onder de 21 gaan naar school of studeren (92 procent) en wonen nog thuis. Een klein deel (6 procent) van de jongvolwassenen werkt. Van de 47 duizend nieuwe 21- tot 30-jarige rijbewijsbezitters is een even groot deel aan het werk als bezig is met school of studie (beide 42 procent). Van de 16,4 duizend in 2015 geslaagden van 30 jaar of ouder werkten de meeste mensen (59 procent). Ruim een kwart ontving een uitkering en 14 procent had geen eigen inkomen.

Sociaal economische achtergronden bij personen met een nieuw autorijbewijs, 2015
 Scholier/student (%)Werknemer/zelfstandige (%)uitkeringsontvanger (incl. pensioenontvanger) (%)Overig zonder inkomen (%)
17 tot 21 jaar925,50,61,9
21 tot 30 jaar41,641,6106,8
30 jaar of ouder1,758,825,613,9
Bron: CBS, RDW

Ouder dan 30 vaak migratieachtergrond

Van de nieuwe rijbewijsbezitters jonger dan 21 jaar had 82 procent een Nederlandse achtergrond. De personen die op latere leeftijd een rijbewijs haalden hadden minder vaak een Nederlandse achtergrond. Van de 30-plussers die hun rijbewijs haalden heeft het merendeel een migratieachtergrond (62 procent). Dit kan ermee te maken hebben dat mensen die naar Nederland verhuisd zijn hier opnieuw rijexamen moeten doen.

Bijna twee op de tien kopen een auto

Van de nieuwe rijbewijsbezitters heeft 19 procent binnen een jaar na het halen van het rijbewijs een eigen auto aangeschaft. Bij de mensen jonger dan 21 is dit 12 procent, onder 21- tot 30-jarigen 30 procent. Bij de 30-plussers koopt 40 procent binnen een jaar een auto, bij 27 procent van hen is al een auto in het huishouden aanwezig. Van de 60 procent die geen eigen auto kocht, was bij meer dan de helft al een auto in het huishouden aanwezig.