Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:procesinnovatie
13 resultaten voor keyword:procesinnovatie

Bedrijven met innovaties; kerncijfers

Innovatoren, innovatoren met afgeronde innovaties, samenwerkende innovaties

Cijfers

Consumentenprijsindex (CPI) nóg nauwkeuriger berekend

Door gebruik te maken van onder andere scannerdata en webscraping kan het CBS nog sneller en effectiever de prijsontwikkeling volgen

Artikelen

CBS en Dataprovider meten interneteconomie succesvol

De samenwerking tussen het CBS en Dataprovider op het gebied van het meten van de Nederlandse interneteconomie kreeg een internationaal vervolg

Artikelen

CBS experimenteert met sensordata uit de landbouw

We zoeken samenwerking met externe partijen om de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te brengen

Artikelen

Innovatieve wiskundige methode verbetert de statistiek

CBS-methodoloog Jacco Daalmans promoveert aan de Universiteit van Tilburg op een wiskundige methode voor het automatisch inpassen van gegevens voor officiële statistiek

Artikelen

Toename aantal innoverende bedrijven

Het aantal bedrijven dat technologisch innoveerde is in de periode 2014-2016 toegenomen naar bijna 20 duizend, bijna duizend meer dan in de periode 2012-2014.

Artikelen

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering; 2011-2017

Werkzame personen, arbeidsjaren, ondernemingen met eigen R&D activiteiten Sectoren, bedrijven, instellingen, hoger onderwijs

Cijfers

Gezocht: academici met innovatietalent

als innovatieve organisatie speelt het CBS actief in op de behoeften van de samenleving

Artikelen

Data verzamelen met je mobiele telefoon

innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons

Artikelen

Datakwaliteit: fundament voor organisaties

meten van data, de kwaliteit van data, data governance, integriteit en betrouwbaarheid van data, privacywetgeving

Artikelen

Privacy Audit Proof certificaten voor CBS-processen

Onlangs is door PricewaterhouseCoopers (PwC) een audit gehouden over  veertien statistiekprocessen. CBS voldoet voor die processen aan alle normen als het gaat om veilig omgaan met data en...

Artikelen

Kennis en economie 2006

Het aantal innovatieve bedrijven in Nederland is toegenomen. Ook wordt er door deze bedrijven bij het innoveren vaker samengewerkt met andere partijen.

Artikelen

CBS creëert ruimte voor vernieuwing met Lean Six Sigma

Lean Six Sigma zorgt ervoor dat werkprocessen onder controle zijn en blijven. Zo ontstaat ruimte voor vernieuwing.

Overig