Toename aantal innoverende bedrijven

© Hollandse Hoogte
Het aantal bedrijven dat technologisch innoveerde is in de periode 2014-2016 gestegen naar bijna 20 duizend, bijna duizend meer dan in de periode 2012-2014. Het gaat om nieuwe of sterk verbeterde producten of productieprocessen. In 2017 spendeerden bedrijven, instellingen en hoger onderwijs 14,7 miljard euro aan research and development (R&D). Dat meldt het CBS op basis van de tweejaarlijkse Community Innovation Survey onder bedrijven met 10 of meer werkzame personen en op basis van de jaarlijkse R&D-enquête.

Van de Nederlandse bedrijven met 10 of meer werkzame personen was 38 procent actief bezig met technologische innovaties. Dat is vrijwel hetzelfde als in de periode 2012-2014, maar in de periode 2010-2012 lag dit nog op 31 procent. Het aandeel bedrijven dat gedurende 2014-2016 technologische innovaties daadwerkelijk realiseerde steeg van 34 naar 36 procent.

Bedrijven1) die technologisch innoveerden
Bedrijven met 10 of meer werkzame personenPeriodeVoltooide innovaties (%)Afgebroken of onvoltooide innovaties (%)
Totaal bedrijven2010-2012292
Totaal bedrijven2012-2014344
Totaal bedrijven2014-2016362
Industrie2010-2012464
Industrie2012-2014494
Industrie2014-2016553
1) bedrijven met 10 of meer werkzame personen

Aandeel innovatieve bedrijven in de industrie steeg het meest

In de industrie nam het aandeel bedrijven dat technologische innovaties realiseerde het meest toe, van 49 naar 55 procent. Ten opzichte van de periode 2010-2012 steeg dit aandeel zelfs met 9 procentpunt. Van deze producenten innoveerde drie kwart het product. Productinnovaties in de voedingsindustrie zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van margarines met minder verzadigd vet of vetarme mayonaise. Voorbeelden in de maakindustrie zijn 3D-printen en het produceren van duurzame textiel.

Typen innovators 1), 2014-2016
Bedrijven met 10 of meer werkzame personenEnkel productinnovaties (%)Beide typen innovaties (%)Enkel procesinnovaties (%)
Alle bedrijven363431
Industrie354025
Bedrijven excl. industrie363232
1) bedrijven met 10 of meer werkzame personen

Productinnovaties belangrijkst voor industrie

In de periode 2014-2016 haalden bedrijven na productinnovaties gemiddeld 23 procent van hun omzet uit de nieuwe of sterk verbeterde producten. Het gaat om zowel producten die nieuw zijn voor de markt als nieuw voor het bedrijf zelf. Producenten met productinnovaties in de industrie haalden 24 procent van de omzet uit nieuwe producten.

Eigen R&D grootste uitgavenpost innovatie

Het CBS brengt naast innovatie ook specifiek de R&D-uitgaven van bedrijven en instellingen in kaart met behulp van een jaarlijkse R&D-enquête.

Bedrijven hebben in 2016 ruim 60 procent van hun innovatie-uitgaven aan eigen R&D gespendeerd. In 2016 hebben bedrijven, instellingen en hoger onderwijs in Nederland samen 14,1 miljard euro aan eigen R&D uitgegeven. Dat is in 2017 gestegen tot 14,7 miljard. Hierbij zijn de uitgaven van bedrijven en instellingen het hardst gestegen, en de uitgaven van het hoger onderwijs vrijwel gelijk gebleven.

Uitgaven aan research and development
SectorenBedrijven (mld euro)Instellingen (mld euro)Hoger onderwijs (mld euro)
20168,2421,5964,304
2017*8,6261,6744,375
*voorlopige cijfers