Post en koeriers doen goede zaken in coronatijd

© ANP
De omzet van de transportsector daalde in het derde kwartaal van 2020 met ruim 15 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij veel branches stond de omzet in het teken van de coronamaatregelen. De post- en koeriersdiensten deden goede zaken en haalden dubbele cijfers, voor de overige branches waren de omzetontwikkelingen veelal negatief. Dit meldt het CBS op basis van recente kwartaalcijfers.

Bij post- en koeriersdiensten steeg de omzet in het derde kwartaal met bijna 11 procent. Doordat consumenten minder fysieke winkels bezochten werden meer aankopen online gedaan. De omzet uit internetverkopen steeg het afgelopen kwartaal met 39 procent ten opzichte van een jaar eerder. Veel van de bestelde goederen werden door koeriers naar consumenten vervoerd.

Omzetontwikkeling post- en koeriersbedrijven
jaar kwartaalPost en koeriers (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20161e kwartaal3,6
20162e kwartaal1,3
20163e kwartaal1,3
20164e kwartaal2,1
20171e kwartaal5,2
20172e kwartaal4,1
20173e kwartaal4,7
20174e kwartaal3,4
20181e kwartaal3,3
20182e kwartaal6,5
20183e kwartaal9,3
20184e kwartaal8,2
20191e kwartaal8,0
20192e kwartaal5,8
20193e kwartaal1,3
20194e kwartaal-0,6
2020*1e kwartaal-1,3
2020*2e kwartaal7,5
2020*3e kwartaal10,9
2020*
*voorlopige cijfers

Omzetval voor personenvervoer door coronamaatregelen

Bedrijven die hun omzet hoofdzakelijk uit personenvervoer behalen zagen de omzet in het derde kwartaal (voor het tweede kwartaal op rij) dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De maatregelen tegen de coronapandemie lagen hier aan ten grondslag. In de luchtvaart daalde de omzet met 63 procent. Ook de bedrijven in het personenvervoer over land zagen de omzet dalen. Bij de spoorwegbedrijven was de omzetdaling met 39 procent het sterkst.
De taxibedrijven behaalden iets meer omzet dan in het tweede kwartaal, maar ten opzichte van vorig jaar daalde de omzet. Bedrijven in het zittend zieken- en schoolvervoer konden de activiteiten in het derde kwartaal weer voor een deel opstarten, maar voor straattaxi’s was substantieel minder werk dan vorig jaar.

Omzetontwikkeling personenvervoer, derde kwartaal 2020*
brancheomzetontwikkeling (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Bus-, tram en metrobedrijven-21,9
Taxibedrijven-29,4
Spoorwegen-39,2
Luchtvaartbedrijven-62,9
*voorlopige cijfers

Binnenvaart ziet omzet verder dalen

In de binnenvaart daalde de omzet met 11,4 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. De omzet daalde het sterkst bij bedrijven in de passagiersvaart. Door de coronamaatregelen was er voor de passagiersschepen nagenoeg geen werk. Ook het goederenvervoer in de binnenvaart bleef achter. Het vervoerde gewicht daalde met 3 procent en ondanks periodes met laag water stegen de tarieven niet. De dienstenprijs voor de binnenvaart daalde met 12 procent.

Post- en koeriersdiensten verwachten weinig beperkingen

Aan bedrijven wordt aan het begin van ieder kwartaal gevraagd of zij belemmeringen verwachten voor de bedrijfsvoering. Ruim 22 procent van de transportbedrijven gaf in het derde kwartaal aan dat zij voor het vierde kwartaal geen belemmeringen verwachten. Overigens was op dat moment nog niet bekend dat er een tweede pakket aan beperkende coronamaatregelen zou komen. Bij de post- en koeriersdiensten verwacht ruim 68 procent geen hindernissen in de bedrijfsvoering. De branches in het personenvervoer verwachten de meeste belemmeringen. Circa 9 procent van de transportbedrijven verwacht dat een tekort aan personeel hen parten zal spelen.