Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:overwerken
19 resultaten voor keyword:overwerken

Werknemers; mate van overwerken

Werknemers Mate van overwerken, geslacht en andere persoonskenmerken

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, 2013-2020

Werkzame beroepsbevolking Thuiswerken, mate van thuiswerken en persoonskenmerken

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; werken buiten kantoortijden, 2003-2020

Werkzame beroepsbevolking Avondwerk, nachtwerk, ploegendienst, weekendwerk en persoonskenmerken

Cijfers

Meer dan de helft van de managers werkt regelmatig over

In 2017 gaf 29% van alle werknemers aan regelmatig over te werken, managers werkten met 56% het vaakst over.

Artikelen

Vier op de tien werken regelmatig buiten kantoortijden

Vier op de tien werknemers werken regelmatig buiten kantoortijden. Dat ligt boven het gemiddelde van de 28 EU-landen.

Artikelen

Familie volgens thuiswerker soms de dupe

Van incidentele thuiswerkers geeft ruim 60 procent aan dat de familie er weleens bij inschiet vanwege het thuiswerken

Artikelen

Koopkracht gestegen na vier jaar daling

Na vier jaar daling is de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2014 met 1,5 procent toegenomen. Alle bevolkingsgroepen zagen in een langzaam aantrekkende economie hun koopkracht stijgen....

Artikelen

Weinig stakingsdagen in 2014

In 2014 zijn 25 stakingen geteld. Hieraan deden 10 duizend werknemers mee en er gingen in totaal 41 duizend arbeidsdagen verloren. Het aantal arbeidsgeschillen ligt in 2014 iets boven het gemiddelde...

Artikelen

Loonkloof vrouwen en mannen, feit of fictie?

Verdienen vrouwen gemiddeld per uur minder dan mannen; rekening houdend met verschillen in de wijze waarop zij zich positioneren en bewegen op de arbeidsmarkt? Uit statistisch onderzoek van het CBS...

Artikelen

Mannen en voltijders werken de meeste uren over

Ruim één op de drie werknemers werkt regelmatig over. Het aandeel mannen en voltijders dat regelmatig overwerkt is groter dan dat van vrouwen en deeltijders.

Artikelen

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Iets minder overwerk in tweede helft 2009

In 2009 werkte 38 procent van de werknemers in Nederland regelmatig over. Dat aandeel is al een aantal jaren nauwelijks gewijzigd.

Artikelen

Pendelen naar Nederland: oude en nieuwe grensarbeiders

OVER WERK Tijdschrift van het steunpunt WSE, 4e kwartaal 2009

Artikelen

Uurlonen per beroepsgroep 2005

De Regiegroep Regeldruk wil de regeldruk voor ondernemers verminderen. Administratieve lasten zijn een onderdeel van de regeldruk. De kosten van administratieve lasten worden berekend door het aantal...

Artikelen

Lonen van niet-westers allochtone vrouwen bij de overheid

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen

Overwerken in Nederland

Sociaal-economische Trends, 3e kwartaal 2005

Artikelen
Artikelen