Weinig stakingsdagen in 2014

In 2014 zijn 25 stakingen geteld. Hieraan deden 10 duizend werknemers mee en er gingen in totaal 41 duizend arbeidsdagen verloren.  Het aantal arbeidsgeschillen ligt in 2014 iets boven het gemiddelde van deze eeuw, dat uitkomt op 21 stakingen per jaar. Het aantal werknemers dat in 2014 staakte is relatief laag, deze eeuw legden jaarlijks gemiddeld 33 duizend werknemers het werk neer. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Meer dan de helft stakingsdagen in de schoonmaakbranche

Het aantal gestaakte dagen loopt van jaar op jaar sterk uiteen. In de periode 1999–2014 varieerde het  van 245 duizend in 2002 tot 5 duizend in 2009. In 2014 waren het er ook relatief weinig: 41 duizend. Er waren acties opgezet bij een aantal grote opdrachtgevers, waaronder de NS en in de schoonmaakbranche. In juni 2014 werd een akkoord bereikt voor een  driejarige cao voor 150 duizend schoonmakers in Nederland. De acties bij de schoonmakers duurden bijna 10 weken en hierbij gingen 23 duizend arbeidsdagen verloren.

Werkstakingen

Verloren arbeidsdagen en geschillen

Staken vaak rond cao

Aan negen van de 25 stakingen lag een geschil in de cao-sfeer ten grondslag. Het kan dan gaan om looneisen, maar bijvoorbeeld ook om secundaire arbeidsvoorwaarden als pensioenregelingen en toeslagen voor overwerk of doorbetaling bij ziekte. Er zijn elf acties gevoerd om voorgenomen ontslagen te voorkomen die gepland waren in op handen zijnde bedrijfssluitingen of reorganisaties.

Niet alle acties uitgeroepen door vakbonden

De meeste acties werden uitgeroepen door de vakbonden. Drie stakingen waren wilde acties. In deze gevallen waren de vakbonden niet vanaf de start bij de actie betrokken. Twaalf stakingen duurden langer dan vijf dagen. Bij deze stakingen gingen ook de meeste arbeidsdagen verloren: bijna 33 duizend. Zes acties duurden korter dan een dag, hierbij gingen 200 arbeidsdagen verloren.

Relatief weinig arbeidsonrust in Nederland

Vergeleken met veel Europese landen kent ons land betrekkelijk weinig arbeidsonrust. Internationaal gezien is het aantal stakingsdagen in Nederland laag. Gemiddeld gingen er in de periode 2009–2013 per duizend werknemers 9 dagen door stakingen verloren. In België gingen bijvoorbeeld per duizend werknemers gemiddeld 66 arbeidsdagen per jaar verloren, meer dan het zevenvoudige van het Nederlands gemiddelde. De stakingsbereidheid  in Duitsland is vergelijkbaar met die in Nederland.

Stakingsdagen in Europa, 2009/2013

Bron: StatLine, Werkstakingen